Påföljd och återkallelse av körkort vid rattfylleri

2017-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Jag blev tagen med 0.22 promille, dom såg även att jag hade kokain och amfetamin i kisset som intagits dagen innan. Väldigt lite dock.Min fråga är vad straffet eller påföljden kan bli.Med bla. körkortet etc.Har fast jobb och behöver bilen till och från jobbet, har 2 barn som ska skjutsas till dagis. Tar dom hänsyn till sånt?Hur lång tid kan det ta innan man får svar?Körkortet togs på plats av polisen.Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Rattfylleri

Eftersom du kört bil med 0,22 promille samt narkotika i blodet har du gjort dig skyldig till rattfylleri för vilket påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader, Trafikbrottslagen 4 §. Om du varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten skulle brottet kunna bedömas som grovt, och då blir påföljden fängelse i högst två år, Trafikbrottslagen 4a §. Jag saknar emellertid information för att kunna bedöma detta.

Narkotikabrott

Eftersom du hade narkotika i blodet har du även gjort dig skyldig till narkotikabrott för vilket påföljden är fängelse i högst tre år, Narkotikastrafflagen 1 §, punkt 6. Vid bedömningen om vilken grad av narkotikabrott det rör sig om tittar man bland annat på arten och mängden narkotika. Visserligen uppger du att du hade en väldigt liten mängd narkotika i blodet, men eftersom du har intagit kokain bör utrymmet för att brottet ska kunna bedömas som ringa var ytterst litet då kokain till sin art anses vara en tyngre drog.

Återkallande av körkort

Enligt Körkortslagens 5 kap 3 §, punkt 1b ska körkortet återkallas om en person gjort sig skyldig till rattfylleri. När körkortet återkallas ska det bestämmas en spärrtid, det vill säga en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Denna spärrtid kan vara lägst en månad och högst tre år, och om brottet är grovt är spärrtiden lägst ett år, Körkortslagen 5 kap 6 §. Att du är i behov av bilen är dessvärre inget som tas hänsyn till vid bestämmandet av påföljd eller återkallelse av körkortet.

Den som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås, 5 kap 17 § Körkortslagen. Emellertid är det inte möjligt att få körkort med villkor om alkolås om rattfylleriet skett med narkotika i blodet, vilket det har i ditt fall.

Hur lång tid processen kommer ta är svårt för mig att svara på, då detta är olika från fall till fall och beror på de individuella omständigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97611)