FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott21/04/2015

Påföljd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

Jag körde min bil på huvudled i rusningstrafik. Då kör en bil ut mitt i rusningen som står vid stopp plikt från höger och tvärstannar vid övergångsstället. Jag hinner inte se att en cyklist är på väg över då bilen är hög och skymmer cyklisten bakom övergångsstället. Men jag förstår jag att så är fallet och för att inte krocka rakt in i den bromsande bilen så håller jag åt vänster och tvärbromsar och är då med fronten på övergångsstället och ser då cyklisten köra rakt in i sidan på min bil. Det blir buckla på framskärmen, backspegeln sönder och stort splitter på framrutan på höger sida. Civilpolis finns på plats och tar min berättelse, fotar bilen och säger att det här är inga konstigheter för jag ser på bilens skador att cyklisten körde in i dig. Cyklisten som är 15, hade ej cykelhjälm, hämtas av ambulans och han slagit i bakhuvudet så blöder och lite andra sårskador i ansikte o skrapsår, vi hörde senare att han hade fått lätt hjärnskakning och fick åka hem. Igår fick jag ett brev från Tingsrätten där målsägande hade begärt målsägandebiträde men fått avslag och då först fick jag veta att förundersökning är inledd hos polisen. Det står att jag är misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada och jag ska höras i morgon av polis. Det står att förundersökning är inledd på grund av misstanke om brott på vilket fängelse kan följa. Jag undrar då om att kan jag verkligen få fängelse för detta eller vad brukar straffet bli? Jag har ju inte medvetet orsakat olyckan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett brott har fängelse i straffskalan behöver inte betyda att det kommer att leda till att fängelse väljs som påföljd. Tvärtom finns det många brott som har fängelse i straffskalan som i princip aldrig leder till fängelsestraff. Att en förundersökning har inletts behöver inte heller betyda att åtal kommer att väckas. Om polisen under förundersökningen finner att det inte rör sig om brott utan endast en ren olyckshändelse kan förundersökningen komma att läggas ner.

Brottet vårdslöshet i trafik finns reglerat i 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, som du hittar här. Vårdslöshet i trafik som inte är grov har enbart dagsböter i straffskalan.

Brottet vållande till kroppsskada finns reglerat i 3 kap. 8 § brottsbalken, som du hittar här. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

I svensk rätt finns en presumtion mot att utdöma fängelsestraff. Denna presumtionsregel finns i 30 kap. 4 § brottsbalken. Det finns tre omständigheter som kan bryta presumtionen mot fängelse: Brottens straffvärde, brottens art och återfall i brott.

Straffvärdet:
Brottens sammanlagda straffvärde i det här fallet kan inte anses överstiga 12 månader, vilket innebär att fängelse inte bör utdömas på grund av straffvärdet (om straffvärdet hade varit över 12 månader hade presumtionen varit bruten).

Brottens art:
Vållande till kroppsskada eller vårdslöshet i trafik är inte brott som till sin art bör leda till fängelse.

Återfall:
Förutsatt att du inte tidigare har dömts för upprepade liknande trafikbrott kommer påföljden med all sannolikhet inte att bestämmas till fängelse på grund av återfall.

Det är alltid svårt att veta hur en domstol kommer att döma i ett enskilt fall. Därför kan det vara bra att titta på tidigare rättsfall för att få en ungefärlig bild av vilka påföljder som kan komma ifråga.

I avgörandet RH 2003:53 från hovrätten åtalades en person för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en fotgängare. Åtalet för vårdslöshet i trafik ogillades. Den tilltalade dömdes för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter.

I avgörandet RH 2002:13 från hovrätten dömdes en person för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha somnat bakom ratten och kört på två personer. Den ena personen avled och den andra drabbades av allvarliga skador. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Påföljden bestämdes alltså inte till fängelse trots att den tilltalade orsakade en persons död.

I Högsta domstolens avgörande NJA 1996 s. 590 dömdes en person för vållande till kroppsskada (men inte för vårdslöshet i trafik) efter att ha kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter.

Sammantaget drar jag slutsatsen att sannolikheten för att du döms till fängelse är mycket liten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning

Benjamin BergströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”