Påföljd för utpressning alternativt grov utpressning

2020-01-30 i Påföljder
FRÅGA
Vad är straffet på den person som har utpressad en familjevän på pengar under en längre tid med flertal hot på vännens liv och även familj, pistol har förekommit flera gånger och även riktats och varit mot vännens huvud då han inte kunnat ge dom pengar.Även tvingat samma person att ta lån och liknande.Personen sa från början att vännen var skyldig honom 70k och säger att skulden kommer ifrån att han har betalat en skuld åt min vän som inte ens existera från början.När han blev konfronterad gällande vilka han betalat och vad allt handla om så hade han inget rakt svar och blev bara mer hotfull samt ökade skulden till 250k kr.Det är helt uppenbart för mig att han ljuger om precis allt men min vän är livrädd och vågar inte kontakta polis eller säga till på något sätt..Hur långt kan straffet bli för denna individ om han blir anmäld? Skulle lugna min vän om han visste mer om konsekvenserna.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 4 § brottsbalken (se här) ska den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är dömas för utpressning till fängelse i högst två år. Den för domstolen tillämpliga straffskalan är således mellan fjorton dagars fängelse och två års fängelse. Vilken fängelsetid som domstolen väljer är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Enligt paragrafens andra stycke ska om brottet är grovt domstolen döma för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och sex månader och som högst till sex års fängelse. Ett av bedömningskriterierna för om brottet är grovt är om utpressningshotet har påtagligen förstärkts av vapen.

För det fall är att till exempel ingen ekonomisk vinning och skada har uppkommit och därmed brottet inte är fullbordat kan ansvar för försök till utpressning eller grov utpressning aktualiseras enligt 9 kap 11 § brottsbalken (se här).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84391)