Påföljd för upprepade överträdelser av kontaktförbud?

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej vad kan straffat bli för överträdelse av kontaktförbud ca typ 50 gånger säger vi om man är döm för ofredande tidigare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 24 § lagen om kontaktförbud (se här) döms den som bryter mot ett kontaktförbud för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år. Vilket av dessa straff varje individuellt tillfälle av överträdelse ger blir beroende av omständigheterna i de enskilda fallen. Straffet blir antingen böter eller fängelse mellan 14 dagar till ett år. Den påföljd rätten väljer blir brottets straffvärde i ditt specifika fall.

Vid flerfaldig brottslighet dömer man som huvudregel till gemensam påföljd enligt den så kallade asperationsprincipen. Den innebär att det brottstillfälle med högst straffvärde bildar utgångspunkt och till detta läggs en del av straffvärdet för övriga brott i fallande ordning sett till straffvärdena. Brott A döms till 1/1 av sitt straffvärde, brott B till ½ av sitt straffvärde, brott C till ½, brott D till 1/3, brott E till 1/3 , brott F till ¼ , brott G till ¼ och så vidare.

Som skäl för fängelse får rätten enligt 30 kap 4 § brottsbalken (se här) beakta att du tidigare gjort dig skyldig till brott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1322)
2020-09-30 Redan avtjänat straff vid överklagan
2020-09-30 hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?
2020-09-30 Missbruk av urkund
2020-09-30 Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

Alla besvarade frågor (84723)