Påföljd för stöld och skadegörelse för person under arton år?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej min flickvän och jag och min kompis är aklagade för stöld och sabotering av en båt min vän är 17 ska fylla 18 min flickvän är 16 och jag är 15 jag undrar vilket straff som kan vänta Mvh en anonym
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du, tillsammans med din vän och flickvän, är anklagade för att ha stulit och saboterat en båt och undrar vilket straff som kan aktualiseras.

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att ni var lika gamla vid tillfället för gärningarna som ni är idag.

Skadegörelse

Med "sabotering" tolkar jag det som en form av skadegörelse. Skadegörelsebrott regleras i 12 kap. Brottsbalken, BrB. Av 12 kap. 1 § BrB framgår det att den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Är skadegörelsen att anse som ringa, med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet, döms för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader, 12 kap. 2 § BrB. Eftersom skadegörelsen är i förhållande till en båt kan gränsdragningen bli beroende av hur stort värde det är på båten och huruvida en betydlig eller obetydlig värdeminskning skett till följd av skadegörelsen. En större värdeminskning av "saken", i det här fallet en båt, bedöms oftast som en grövre form av skadegörelse.

Stöld

Stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB. Av lagrummet framgår det att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Sammanfattning

Ni är alla över femton år gamla och därmed straffmyndiga, 1 kap. 6 § BrB, ingen av er är dock över arton och inget fängelsestraff kan alltså aktualiseras. Det spelar ingen roll om din vän snart är arton år, det som har betydelse är hur gammal han var vid tillfället för gärningen.

Ungdomstjänst, dvs att man jobbar gratis genom att hjälpa andra, kan bli aktuellt som påföljd (straff). Även ungdomsvård kan utdömas vilket innebär att man måste ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, i form av möten varje vecka eller liknande. Böter som straff kan möjligtvis också bli aktuellt.

Det är svårt att ge ett bestämt svar på vilket straff ni kan vänta er eftersom jag inte kan säga exakt hur domstolen kommer bedöma eran situation. Vilket värde det är på stölden och hur stor omfattningen av skadegörelsen är kommer sannolikt ha betydelse för hur sträng påföljden blir. Det har även betydelse huruvida ni har dömts för något tidigare och hur er livssituation ser ut i övrigt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?