Påföljd för smitning från trafikolycka

2016-06-19 i Påföljder
FRÅGA
Min son som är 15 år och var en kväll ute och körde. Han har precis fått sitt kort. Det var mörkt och regnade hårt. En katt sprang ut från sidan så han väjde och råkade köra in i ett staket. Han blev givetvis rädd och ringde till oss. Hans pappa åkte dit och konstaterade att de var tvungna att bogsera bilen. Väl hemma med bil och allt så påtalade jag att man nog är tvungen att ringa polisen, min man hade ringt och sökt vaktmästaren på det stället som staket tillhörde. Innan ngn av oss hann det kom polisen hem till oss och menade att det var smitning. Vi är vana att alltid göra rätt för oss och min man fick också tag på vaktmästaren efter det att polisen åkt så vi kan fixa och betala för det men nu blir vår son kallad till förhör för smitning vilket vi absolut inte varit vår avsikt. Vad kan straffet bli??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det en del förpliktelser som man är skyldig att följa. Man är bland annat under vissa omständigheter skyldig att agera då något inträffar. En sådan förpliktelse är exempelvis att vid en trafikolycka medverka till åtgärderna som behövs med hänsyn till omständigheterna kring olyckan.

Begreppet “trafikolycka” omfattar alla sorters olyckor i trafiken och alltså inte enbart en kollision mellan två bilar. Att köra på ett staket omfattas alltså av begreppet trafikolycka.

Att lämna en olycksplats efter en olycka istället för att till så stor del som lagen kräver medverka till nödvändiga åtgärder kan bedöms vara en smitning enligt 5 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) (här). En förutsättning för att kunna dömas för smitning är att man med uppsåt ska ha lämnat olycksplatsen. Detta innebär att om man inte har märkt olyckan och sedan har lämnat olycksplatsen ska man inte dömas för det.

Enligt 5 § 1 st. TBL (här) är straffet för smitning böter eller fängelse i högst sex månader. Förutom böter eller fängelse kan den som har orsakat olyckan även under vissa omständigheter dömas till skadestånd för skadan som har uppkommit.

Det är svårt att förutse en exakt påföljd som skulle kunna bli möjlig i detta fall, speciellt då jag inte känner till alla detaljer. Vid påföljdsbestämningen tar domstolen hänsyn till ett antal faktorer, bland annat brottets straffvärde, försvårande och förmildrande omständigheter, billighetsskäl, återfall i brott, brottets art, om brottets begick under psykisk störning samt vilken risk det finns för återfall i brott.

Du förklarar att din son är 15 år gammal, alltså är han att betrakta som straffmyndig och kan därmed ådömas något av straffen fängelse och/eller böter. Din sons ringa ålder har dock inverkan på påföljden. Det krävs till exempel ”synnerliga skäl” för att fängelse ens ska kunna bli en aktuell påföljd, vad gäller personer mellan 15 och 18 år. Alternativet till fängelse är sluten ungdomsvård, men om din son sedan tidigare är ostraffad torde inte sluten ungdomsvård bli aktuellt.

Ett annat alternativ till påföljd skulle kunna vara att din son döms till ungdomstjänst. För att detta skall bli aktuellt krävs dock din sons samtycke samt socialtjänstens yttrande om saken.

Vad gäller ett eventuellt bötesstraff är det svårt att ens spekulera vilken bötessumma som eventuellt skulle kunna bli aktuell, detta då det finns olika typer av böter samt att de beräknas på olika sätt vilket kräver att jag känner till fler omständigheter för att ens kunna få ut något ungefärligt värde.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1387)
2020-12-04 Har tidigare domar inverkan när ny påföljd ska bestämmas?
2020-12-02 Minderåriga med smällare
2020-12-02 Vapenlicens och belastningsregistret
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten

Alla besvarade frågor (86931)