Påföljd för ringa stöld och olovlig körning

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är en kille på 16 år. Jag tog några saker från olika affärer med en kompis och blev sedan tagen för det (ubgefär 900kr) dom sa det är ribga stöld min kompis var 15 då och jag 16. Inte så mycket hände men sen ngra månader efter tog jag min pappa bil och körde ute ensam på natten polisen blinkade med blåljus och jag bare gasade ifrån dom några dagar senare kom dom hem till oss och jeg erkände at det var jag som körde biler (fof 16år) jag blev kallad till et soccmöte och två förhör det ena förhöret var pga bilen och det andra var pga ringa stölden nu säger dom att jag ska i rättegång för olovlig körning och stöld så jag undrar vad för straff kan jag få? Vet inte om det var ringa stöld på rettegångrn eller om det var normalgraden av stöld
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdegräns och påföljd för ringa stöld

Utgångspunkten är att värdegränsen för ringa stöld, vid butikstillgrepp, ligger på 1250 kronor. Detta enligt en relativt ny avkunnad dom från Högsta Domstolen (värdegränsen låg tidigare på 1000 kronor). Eftersom värdet av de saker som du tillgripit inte överstiger värdegränsen bör det bedömas som en ringa stöld.

I 8 kap. 1 § BrB framgår det att "den som olovlige tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år". Den praktiskt tillämpbara straffskalan för stöld blir alltså fängelse i 14 dagar till fängelse i högst två år.

Om värdet på det som stulits är ringa, och övriga omständigheter vid brottet också är att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB.

Olovlig körning

Enligt 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska den som "för någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader".

Sammanfattning

Från det att man fyller 15 år är man straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. Unga kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

Det är svårt att med exakthet säga vilket påföljd du kan vänta dig av domstolen. Det finns en rad faktorer som domstolen ska ta hänsyn till, exempelvis tidigare domar, om det finns behov av vård, osv. Straffvärdet för den olovlig körningen ligger på böter och den ringa stölden har likaså ett straffvärde på böter. Jag kan tyvärr inte svara på hur de kommer bedöma i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88426)