Påföljd för ringa stöld

2020-05-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej, blev tagen av vakt + polis tillsammans med min pojkvän för stöld på 48kr. Vi erkände på plats men dom anmälde det. Fick hem ett brev där det står att jag kommer bli kallad till förhör om 1,5 vecka. När detta hände var jag17 år och skulle fylla 18 efter ca 2 veckor, min kille var 18 år.Vi har aldrig gjort något olagligt innan och jag undrar hur ska vi handla situationen? Vad kommer hända?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken påföljd (vilket straff) som kan bli aktuell.

Brott och straff regleras i Brottsbalken (BrB). Att stjäla för ett värde som är mindre än 1250 kr utgör brottet ringa stöld (som förut kallades snatteri) enligt BrB 8 kap 2 §. Straffskalan för ringa stöld är mellan böter och fängelse i högst 6 månader.

I ditt fall lär påföljden bli böter. Man kan antingen få penningböter eller dagsböter. Penningböter innebär att man får betala en bestämd summa mellan 200 och 4000 kr (BrB 25 kap 3 §). Dagsböter innebär att man får ett visst antal dagsböter mellan 30 och 150 stycken, som alla har ett visst värde mellan 50 och 1000 kr som bestäms av ens inkomst och personliga förhållanden (BrB 25 kap 2 §). Om man exempelvis får 30 stycken dagsböter på 50 kr får man alltså betala 30 x 50 = 1500 kr totalt.

I ditt fall är värdet av stölden lågt (48 kr), och du är dessutom ungdom och tidigare ostraffad. Detta talar för att påföljden kommer att bli böter till ett lägre värde. Enligt Åklagarmyndighetens praxis hamnar böter för stöld av mindre än 60 kr på penningböter på ungefär 800 kr. Man gör en bedömning av situationen i just ditt enskilda fall, men påföljden kommer troligtvis hamna däromkring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1448)
2021-02-27 Vad är straffet för innehav av 730 rivotriltabletter?
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet

Alla besvarade frågor (89654)