Påföljd för rattfylleribrott?

2017-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Detta är hemskt att behöva ffråga men jag blev stoppad med 0,59 vid körning har aldrig hänt förr men bara haft mitt svenska körkort i 20 månader tidigare kört i usa. Vad har jag att vnta mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vid rapport för rattfylleri igångsätts två olika processer - en straffrättslig, som genomförs i tingsrätten, och en administrativ som genomförs av Transportstyrelsen. Nedan beskrivs dessa två processer överskådligt.

Den straffrättsliga processen
Brottet rattfylleri återfinns i trafikbrottslagen (TBL) 4 §, se här. Där anges att den som framför en bil med minst 0,2 promille i blodet har gjort sig skyldig till sådant brott. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i upp till sex månader. Det vanligaste straffet för rattfylleri är dagsböter. Om du inte blivit dömd för rattfylleri tidigare och du ej orsakade någon olycka när du blev stoppad med alkohol i blodet, blir straffet troligen villkorlig dom eller skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. Det är inte vanligt att det blir fråga om fängelse vid förstagångsbrott.

Den administrativa processen
Vid rattfylleri återkallas körkortet i princip alltid. Den s.k. spärrtiden uppgår vid rattfylleri som ej är grov vanligtvis till 12 månader. När spärrtiden löper får inget nytt körkort utfärdas. Efter spärrtidens utgång måste den som dömts för rattfylleribrott ansöka om nytt körkortstillstånd för att få tillbaka sitt körkort.

Jag vill påpeka att jag redogjort för vad som vanligtvis gäller. Straffrättsliga bedömningar är känsliga för detaljer i varje enskilt fall och det är möjligt att en myndighet efter en helhetsbedömning skulle göra en annan bedömning än den ovan. Förhoppningsvis fick du någon klarhet i din situation.

Vänligen,

Måns Axnér
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?