FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/05/2018

Påföljd för person under 15 år

Hej! Igår var jag hemma hos någon som jag skulle vilja köpa något av. Jag ringde på huset och kollade lite snabbt i trädgården, då såg jag ett olåst uthus som jag tittade in i. Jag hittade 3 saker där värde 500 kr isch. Jag tänke fråga om jag fick köpa de också och packade konstigt nog ner det i ryggsäcken. När jag gick ut ur huset såg jag att en tant hade kommit hem. Vi hade ett långt samtal men sedan stack jag men hon hade kvar min ryggsäck med mitt namn i och hennes grejer eftersom jag inte vågat fråga om jag fick köpa dem. När jag stack ropade hon efter mig att hon skulle ringa polisen. När jag var hemma i 20 min så kom 2 poliser. Jag började med att säga osanning om allt men sedan sa jag sanningen. De visiterade mig och hittade tyvärr min lilla fällkniv och en tändare. Nu ska vi in på soc och "prata". Vad kommer hända (omhändertagen, böter, prick mm )snälla hjälp. PS jag är tolv

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

En person som är under 15 år vid gärningstillfället får inte dömas till något straff, 1 kap 6 § Brottsbalken. Enligt det så kallade retroaktivitetsförbudet får ingen heller straffas i efterhand för en gärning som inte var straffbar när den förövades, vilket innebär att personen inte kommer att kunna få ett straff vid ett senare tillfälle. Om du varit 15 år eller över, skulle denna handling klassas som ringa stöld, 8 kap. 2 § Brottsbalken.

Om socialnämnden fått kännedom om något som skulle kunna föranleda en åtgärd är de skyldiga att inleda en utredning om detta, 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Sådana åtgärder kan t.ex. vara stödsamtal, kontaktperson, familjebehandling osv. Om den unge eller dennes vårdnadshavare inte samtycker till åtgärd kan socialnämnden besluta att tvångsomhänderta den unge om denne utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig verksamhet, 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

I ditt fall verkar det inte finnas anledning för socialnämnden att tvångsomhänderta dig eftersom det är så pass lindrigt brott och du dessutom inte gjorde det med avsikt samt visar ånger.

Svar: Du kommer inte drabbas för någon åtgärd, utan det enda som kan hända är att socialnämnden blir inkopplad för att utreda om huruvida du ligger i riskzon för ytterligare brottslig verksamhet eller liknande.

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”