Påföljd för häleri angående person under 18

2019-12-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag är åtalad för häleri och har rättegång imorn. Jag är 17 år och jag har sålt en stulen mobil och en dyr klocka. Vad kan jag få för straff?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffintervallet för häleri enligt 9 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (se här) sträcker sig från fängelse i fjorton dagar upp till fängelse i två år. Det är omständigheterna kring brottet och påföljdspraxis från Högsta domstolen som avgör vart i intervallet som du hamnar.

Enligt 29 kap 7 § brottsbalken (se här) ska du som är under 21 år få en lindrigare påföljd än en vuxen. En 17-åring ska dömas till 1/3 av straffet som en vuxen hade dömts till för samma brott. Enligt 30 kap 5 § brottsbalken (se här) ska du som är under 18 år i första hand dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll