Påföljd för grovt vapenbrott

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag undrar vad minimistraffet för vapenbrott och grovt vapenbrott är? Och gäller häktning vid alla fall av grova vapenbrott?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad minimistraffet för vapenbrott och grovt vapenbrott är samt om det föranleder häktning om man misstänks för grovt vapenbrott.

Minimistraff för vapenbrott och grovt vapenbrott

Regler om vapenbrott hittas i Vapenlag (1996:67).

Enligt 9 kap. 1 § Vapenlag (1996:67) ska den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.

Här kan det alltså bli fråga om allt mellan villkorlig dom och skyddstillsyn till tre års fängelse.

För grovt vapenbrott, 9 kap. 1a § Vapenlag (1996:67), döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om;

- Vapnet har innehafts på allmän plats eller på annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på sådan plats,- Vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhetInnehavet, - - Överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, - Eller gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Blir man häktad om man misstänks för grovt vapenbrott?

Regler om häktning regleras i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Av 24 kap. 1 § RB framgår det att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas. Vidare krävs det att någon av de tre häktningsgrunderna i 24 kap. 1 § RB är uppfyllda, dessa är:

Flyktfara, en risk för att den misstänkte avviker för att slippa bestraffning.

Kollusionsfara, en risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.

Recidivfara, en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, 24 kap. 1 § 3 st RB. Detta i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Den 1 januari 2018 infördes en ny lagstiftning som innebar en straffskärpning för grova vapenbrott, b.la. höjdes minimistraffet för grovt vapenbrott från fängelse i ett år till två år. Sedan lagändringen ska den som grips med ett skarpladdat vapen i princip alltid häktas i avvaktan på rättegång och dömas till minst två års fängelse. Det är svårt att säga om samtliga fall av grovt vapenbrott leder till häktning, men i princip ska den som misstänks för ett sådant brott alltid häktas.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1371)
2020-11-28 Fråga om påföljd
2020-11-25 Vad gäller för benådning i Sverige?
2020-11-24 How much will my fine be for stolen goods?
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?

Alla besvarade frågor (86531)