Påföljd för grov rattfylla

2019-12-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,jag är en man på ca 40 år som åkt fast för rattfylla. Enligt polisen låg jag på 1,8 promille. Kortfattad sammanfattning av kvällen: Minns ej mycket men det som hände var att jag missade en rondell vilket slutade i att jag körde rakt igenom den, bilen voltade och jag hamnade i diket. Den enda skadan som skedde (förutom på min bil) var en vägskylt. Vittne ska ha bevittnat hela situation och ringt polisen. Det var väldigt halt den kvällen men misstänker att detta inte kommer vara till min fördel? Min fråga är, vilka straffpåföljder kan väntas mig? Jag är ostraffad sedan tidigare och har haft körkort i 15+ år. Jag är väldigt beroende av mitt körkort då jag arbetar som bilmekaniker samt att min familj och hushåll (fru och två barn) är beroende av min inkomst. Hur hög böter kan väntas mig och hur sker uträkningen?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilka konsekvenser kan detta få

Enligt trafikbrottslagen så ska rattfylleri anses som grovt bland annat om promillehalten i blodet låg över 1,0 promille vid brottet. Om du hade 1,8 ligger du därför en bit över gränsen för grovt rattfylleri. Brottet grovt rattfylleri kan resultera i varierande bedömningar i domstol beroende på omständigheterna kring själva rattfyllan. Rent generellt så kan man säga att hur farlig själv körningen var i kombination med graden av berusning är avgörande. Har man kört en kort sträcka när det var lite trafik och man knappt var över promillegränsen så kommer straffvärdet vara lågt, hög promillegräns under mycket farliga omständigheter resulterar i strängare bedömningar.

Eftersom jag inte har särskilt mycket information att gå på kan jag inte förutsäga exakt vilket straffvärde en domstol skulle anse att ditt fall bör ha. Däremot så har Högsta Domstolen i ett rättsfall uttalat att har man kört med mer än 1,5 promille i blodet så räcker i regel inte icke frihetsberövande påföljder (fall NJA 2015 s. 895). Rent konkret betyder det att det föreligger en presumtion för fängelse vid en så pass grov rattfylla. Längden på det straffet kan variera men tenderar att ligga på mellan 1 och 2 månader om det i övrigt saknas försvårande omständigheter

Vad gäller körkortet så säger körkortslagen att ett körkort ska återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till grov rattfylla. I förening med en återkallelse så beslutas också om en så kallad spärrtid, det vill säga en period under vilken man inte kan få ta nytt körkort. Denna spärrtid är lägst en månad och högst tre år. I vissa fall kan dock en återkallelse undvikas och istället på ansökan av den enskilde ersättas med villkor om alkolås. Förutsättningarna är man bedöms vara personligt och medicinskt lämplig och kan antas respektera trafikregler och visa ansvar och hänsyn i trafiken framöver.

Jag kan inte säga säkert om huruvida du skulle bli beviljad alkolås istället för körkortsåterkallelse, något som talar till din fördel i denna delen är dock att du är tidigare ostraffad och att du haft körkort en längre period utan incidenter.

Vad bör du göra nu

Du är misstänkt för ett relativt allvarligt brott som kan få djupa konsekvenser för både dig och din familj. I detta läge bör du så snart du kan se till att få tillgång till juridisk experthjälp. Enligt rättegångsbalken så har du som misstänkt rätt till en offentlig försvarare om det kan bli aktuellt med annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom. Det kan det i ditt fall och om du begär en offentlig försvarare så ska du också bli förordnad en sådan. En offentlig försvarare kan hjälpa dig att i detalj planera ditt försvar och ge dig råd om hur du bör navigera dig genom den här situationen.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82732)