Påföljd för försök till rån

2015-01-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag är misstänkt för "försök till rån, alternativt grovt olaga hot". Jag undrar vad påföljden kan bli om jag döms för "försök till rån".Jag är 22 år gammal, tidigare ostraffad och vistas för tillfället frivilligt på behandlingshem för alkoholproblem. Rättegången börjar den 11 februari och även då är jag placerad på behandlingshemmet. Det kan väl vara en fördel?Ungefär så här står det i brevet från Tingsrätten: Jag har tidigt på morgonen (i maj) trängt mig in i målsägandes bostad och där med hot om våld försökt tilltvinga mig pengar genom att rikta en bajonett mot offret. Detta misslyckades eftersom jag blev övermannad på platsen.Vilket straff kan jag vänta mig? Fängelse? Kontraktsvård? Fotboja? Villkorlig dom? Samhällstjänst? Förstår att det är svårt att svara på...Jag är Norsk medborgare. Riskerar jag utvisning eftersom jag inte är svensk medborgare?Mvh Stefan
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Med påföljd för brott förstås i Sverige straffen böter och fängelse samt de övriga påföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Detta regleras i 1 kap. 3 § brottsbalken (BrB), se här.

Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § BrB och är även straffbelagt på försöksstadiet, se 8 kap. 12 § st. 1. Straffskalan för brottet i fråga är fängelse i lägst 1 år och straffmaximum är fängelse i 6 år.

Brottet grovt olaga hot regleras i 4 kap. 5 § st. 2 BrB! Straffminimum ligger på fängelse i sex månader och straffmaximum är fängelse i fyra år.

Den straffvärdebedömning domstolen gör visar vilken påföljd som är mest aktuell i varje enskilt fall. I svensk rätt råder en presumtion om att fängelse skall utdömas som påföljd om straffvärderingen som görs resulterar i ett straffvärde om ett år eller mer. I övriga fall torde även andra påföljder kunna aktualiseras! Om det blir aktuellt med utvsining i ditt fall så kommer detta att betraktas i den slutliga straffmätningen! Att Du som tilltalad riskerar att utvisas ur riket får i regel anses innebära men för dig. Någon hänsyn till utvisning synes dock inte tas om Du saknar närmare anknytning till Sverige, om så är fallet eller inte känner jag inte till. Dina levnadsomständigheter i Sverige samt familjeförhållanden är något som har stort värde vid bedömningen av om en utvisning aktualiseras eller inte. Vidare gäller att det brott Du dömts för skall resultera i ett straff som är strängare än böter för att utvisning skall aktualiseras!

Svaret på din fråga blir alltså att utvisning kan komma att aktualiseras under vissa förutsättningar.

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81772)