Påföljd för försäkringsbedrägeri

FRÅGA
Försäkring bedrägeri . Om man har lurat försäkringen på att man har fått sin cykel stulen och fått ersättning på 10tusen och sedan lämnat tillbaka cykeln. Vad får man för straff ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet som aktualiseras är försäkringsbedrägeri, där en person t.ex fått ersättning för en skada som inte har inträffat. Brottet rubriceras som bedrägeri enligt 9 kap. 1 § Brottsbalken. Brottet har en straffskala på högst två års fängelse. Om brottet anses vara ringa döms personen enligt 9 kap. 2 § Brottsbalken för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet istället är att anse som grovt döms personen enligt 9 kap. 3 § Brottsbalken för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

I detta fall handlar det om bedrägeri av normalgraden (9 kap. 1 § Brottsbalken) då ringa bedrägeri avser lägre värden (ca 1000 kr och under) och grovt bedrägeri mycket högre värden (ca 224 000 kr och över).

Var straffet hamnar är väldigt svårt att bedöma då det ofta är en komplicerad bedömning utifrån alla omständigheter i fallet. Både försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap i Brottsbalken kan avgöra om det blir en strängare eller mildare påföljd. Vid påföljdsbestämning ska dock domstolen fästa särskilt avseende vid sådana omständigheter som pekar på en lindrigare påföljd än fängelse, se 30 kap. 4 § Brottsbalken. För bedrägeri av normalgraden är den vanligaste påföljden böter, ofta i kombination med en villkorlig dom eller skyddstillsyn. Skäl för att välja villkorlig dom eller skyddstillsyn som alternativ till fängelse beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, se 30 kap. 7 och 9 §§ Brottsbalken.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97417)