Påföljd för bidragsbrott och vårdslöst bidragsbrott

2020-07-17 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan!Jag har en fråga kring bidragsbrott och dess straff.Det är nämligen så att förra året (2019) var jag timanställd på två olika ställe från mitten av maj till 8:e augusti och har tjänat 65 000 kr.Under dessa månader har jag tyvärr av misstag och omedvetenhet fått försörjningsstöd också från en viss enhet inom socialtjänsten samt från försäkringskassan (då jag var inskriven på arbetsförmedlingen). Detta dumma misstag upptäckte jag efter att jag har fått mitt slutskattebesked, och då ringde jag direkt till min handläggare inom kommunen och ärligt berättade allt som dessvärre hade hänt, en vecka senare blev jag kallad till ett möte med en utredare och två andra handläggare som ställde flera frågor till mig. Under mötet fick jag berätta ännu mer om händelsen och då frågade dem mig om vad det var som gjorde att jag arbetade och inte berättade för dem och jag svarade så ärligt jag bara kunde att det har gjorts av misstag och att jag absolut inte har gjort det avsiktligt. Men de verkade tyvärr lite som att de inte riktigt kunde lita på vissa saker jag berättade. Den summan jag har fått utbetald i bidrag ligger på 39 000 kr.Jag har aldrig blivit dömd för brott sedan tidigare och har förstås levt ett väldigt skötsamt liv. Har inte ens bötfällts tidigare. Är faktiskt lite orolig för det här, eftersom jag vet att det kommer förstöra mycket för mig.Min fråga nu är, vilket straff kan jag nu få om jag blir polisanmäld för det? Snälla hjälp mig! Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring påföljder vid bidragsbrott finns i Bidragsbrottslagen.

Bidragsbrott

Bidragsbrott kan delas in i tre olika grader; ringa bidragsbrott, bidragsbrott av normalgraden och grovt bidragsbrott. Var gränserna för de olika graderna går står inte i lagen, utan framgår av praxis. I ditt fall ser det ut att handla om bidragsbrott av normalgraden. Straffet för bidragsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. För att du ska ha gjort dig skyldig till brottet krävs det att du lämnat oriktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållande som du är skyldig att anmäla och att det på så sätt orsakat fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalats ut, tillgodoräknats eller betalats ut med ett för högt belopp (2 § bidragsbrottslagen). Att lagen säger att straffet är fängelse i två år betyder inte att du endast kan bli dömd till fängelse. Du kan även bli dömd till böter eller böter i kombination med skyddstillsyn eller villkorlig dom. Den vanligaste påföljden för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter.

Vårdslöst bidragsbrott

I ditt fall verkar du inte ha begått brottet med uppsåt, dvs inte med avsikt. Den som av grov oaktsamhet begår ett bidragsbrott kan dömas för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år (4 § bidragsbrottslagen).

Vid valet av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Den innebär att det föreligger en presumtion mot att döma någon till fängelse. Presumtionen brukar gälla när straffvärdet medför fängelse i mindre än ett år.

Sammanfattning

Vilken påföljd du kan dömas till om det sker en polisanmälan beror på om du anses ha gjort dig skyldig till bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott genom att ha varit grovt oaktsam. Eftersom det föreligger en presumtion mot fängelse och du tidigare är ostraffad tror jag inte att du kommer dömas till fängelse.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1451)
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?
2021-02-27 Vad är straffet för innehav av 730 rivotriltabletter?

Alla besvarade frågor (89876)