Påföljd för bidragsbrott

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej.2018 fick jag ett heltidsjobb. Men första månaden var jag timanställd. Kontaktade AF och frågade om det var ok att få a-kassa fram till jag fick min första månadslön den 25/9. De sa att det gick bra. Nu har jag blivit anmäld för bidragsbrott och ska betala tillbaka 16 000 kronor. Har fått en avbetalningsplan på 3 månader. Har aldrig blivit döms för något innan. Kan jag få fängelse för detta eller kommer jag få villkorlig dom med dagsböter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bidragsbrott regleras i Bidragsbrottslag (2007:612).

Av 2 § i lagen framgår det att den som gjort sig skyldig till bidragsbrott döms till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är svårt att säga vilken påföljd du kan vänta dig vid en ev. fällande dom. Normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter. Om brottet bedöms som ringa, dvs. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Eftersom du sedan tidigare är ostraffad och det rör sig om en relativt liten summa lär påföljden stanna på böter alternativt villkorlig dom och dagsböter. Det är dock svårt för mig att säga hur domstolen kommer bedöma i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1425)
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?

Alla besvarade frågor (88253)