Påföljd för att skjutsa minderårig utan cykelhjälm

2016-09-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Enligt lagen är det ett brott att skjutsa en minderårig på cykel om den minderårige inte har cykelhjälm, men lagen säger inget om påföljd (som verkar vara 500 kronor i böter). Hur kopplar man lagen, där ett brott är beskrivet, till en påföljd som inte står i lagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kravet på att personer som är under 15 år och färdas på cykel ska bära hjälm framgår av 6 kap. 4 a § trafikförordningen (1998:1276) (här). Av paragrafens andra stycke framgår dessutom att föraren ska se till att passagerare under 15 år använder hjälm (eller annat lämpligt huvudskydd). Det stämmer att det inte framgår någon påföljd av paragrafen, men det beror på att alla ansvarsbestämmelser i trafikförordningen är samlade i förordningens fjortonde kapitel. Ansvarsbestämmelsen för 6 kap. 4 a § finns i 14 kap. 6 a § (här), vilken föreskriver att cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 4 a § 2 st. ska dömas till penningböter.

Bötesbeloppets storlek bestäms av riksåklagaren enligt ett bemyndigande i 48 kap. 14 § 3 st. rättegångsbalken (här). Beloppet för underlåtenhet att se till att passagerare under 15 år använder cykelhjälm har riksåklagaren, precis som du säger, fastställt till 500 kr. Beloppet framgår av bilaga 1 till riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott, den s.k. "ordningsbotskatalogen". Föreskrifterna kan du hitta på åklagarmyndighetens hemsida (här).

Kort sammanfattat kan vi alltså konstatera att det faktiskt finns en påföljd föreskriven för den som skjutsar en passagerare under 15 år utan att se till att vederbörande bär hjälm. Annars hade det varit omöjligt att straffa någon för det brottet, eftersom det är förbjudet enligt svensk grundlag att döma någon till straff utan lagstöd (se 2 kap. 10 § 1 st. regeringsformen här). Däremot kan ansvarsbestämmelserna ibland vara lite svåra att hitta. Jag hoppas att jag har lyckats hjälpa dig med det i det här fallet.

Välkommen åter om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88142)