FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/04/2018

Påföldjer för stöld av normalgraden

Hej! Jag har lite funderingar kring påföljder med brott i allmänhet, men kanske mer specifikt mot stöld av normalgraden. Jag har läst lite olika bedömningar av ev. påföljder av detta. Vissa som blir tagen för stöld och dömd för detta brott verkar få endast dagsböter och varken villkorlig eller skyddstillsyn. Medan många juridiska personer säger att stöld av normalgraden ger fängelse i minst 14 dagar och max 2 år, men att detta kan ges som vilkorligt eller skyddstillsyn. Vad är det som stämmer? Förstår att det kan röra sig om fall till fall, men att säga att det ger minst 14 dagars fängelse när det i själva verket kan ge endast dagsböter som påföljd kan avskräcka många, därbland mig, att ange sig själv för något sådant brott. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

I 8 kap. 1 § BrB regleras stöld av normalgraden. Påföljden som framgår är fängelse i maximalt två år. Principen är att, om inget annat sägs, det underförstådda minimistraffet då är 14 dagars fängelse eftersom det är det lägsta fängelsestraff som kan utdömas. Som de juridisk kunniga du haft kontakt med sagt är alltså påföljden för stöld av normalgraden minst 14 dagar och max två års fängelse.

Detta innebär dock inte att den som döms faktiskt avtjänar ett fängelsestraff. Huvudregeln är att den som döms till ett fängelsestraff längre än ett år ska avtjäna straffet på anstalt. Annars kommer gärningsmannen ådömas villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det krävs med andra ord att stölden kan anses ganska grov, utan att bedömas som grov stöld, för att den som döms för stöld av normalgraden ska tvingas avtjäna ett fängelsestraff. Exempel på sådant som kan tänkas leda till att brottet anses grövre återfinns i 29 kap. 2 § BrB.

Detta är en kort sammanfattning av rättsläget. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den som döms för stöld av normalgraden i regel inte döms till att avtjäna fängelsestraff i anstalt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo