Påbörja ny anställning under uppsägningsperioden

FRÅGA
Jag har blivit uppsagd från en kombinerad VD/administrationstjänst med 3 månaders uppsägningstid med lön och arbetsbefrielse under samma tid, förutom två veckors introduktion av en ersättare. Kan jag söka nytt jobb och påbörja det under uppsägningstiden? Det finns inget skrivet om detta i vår uppgörelse.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Om du inte är uppbunden av en konkurrensklausul, har du alltid tillåtelse att söka andra jobb under pågående anställning. Så länge din anställning pågår är du dock bunden av den s.k. lojalitetsplikten. Den innebär bland annat att du inte får påbörja en annan anställning om den kan anses konkurrera med din nuvarande arbetsgivare. Om du exempelvis är vd för en fiskebutik, är du förhindrad att påbörja kvalificerad anställning hos dennes konkurrent.

Även om din nya anställning inte konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare, måste du ha 13 § lagen om anställningsskydd i åtanke. Den säger att en arbetsgivare kan reducera lönen för en arbetsbefriad anställd i motsvarande mån som denne uppbär ersättning från en annan arbetsgivare.

Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som du under denna tid uppenbarligen kan förvärva i annan godtagbar anställning. Det betyder inte att du är skyldig att ta en tillfällig anställning eller ett arbete som i något avseende är väsentligt sämre än det som du lämnar. Särskild hänsyn ska tas till din situation efter uppsägningen och ditt berättigade intresse av att kunna använda uppsägningstiden till att söka en anställning likvärdig med den du har frånskilts. Bevisbördan för att du i) uppenbarligen skulle kunna ta annan ii) godtagbar anställning, ligger på din arbetsgivare.

Exempel

Arbetstagare A är arbetsbefriad under sin uppsägningsperiod om två månader. Under den perioden får arbetstagaren en månadslön om 30 000 kr från arbetsgivare B. Arbetstagaren får och påbörjar snabbt ett nytt jobb som betalar 25 000 kr. I det fallet kan arbetsgivare B räkna av 25 000 kr från lönen och komma undan med att utbetala 5 000 kr.

Min rekommendation är att du börjar söka nya jobb, men utan att känna alltför mycket stress och utan att under uppsägningsperioden påbörja en anställning som konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare.

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?