P-böter och förfallodag

Hej!

Har ett p-bolag rätt att kräva betalning inom tio dagar enligt 6 § räntelagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Av din fråga framgår det inte var någonstans du stod felparkerad. Jag kommer därför kort att redogöra för två olika situationer.

Privat mark

Den lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag.

Om den som äger marken vill ta ut en kontrollavgift (p-bot) ska denne utställa en betalningsuppmaning som ska överlämnas till fordonets förare eller dess ägare. Alternativt kan betalningsuppmaningen fästas på det aktuella fordonet. Vidare får markägaren godtyckligt bestämma över betalningsvillkoren såsom längden på förfallotiden. Det nu sagda framgår av 8 § (se särskilt andra stycket).

Allmän mark

Här blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag.

En felparkeringsavgift (p-bot) ska betalas inom den föreskrivna tiden, vilken brukar framgå av själva betalningsuppmaningen. Ansvaret ligger på fordonets ägare. Regleringen enligt ovan står att finna i 6 §.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det ifrågavarande kravet om betalning inom tio dagar alltjämt äger giltighet.

Önskar god jul och ett riktigt gott nytt år!

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo