P-böter och förfallodag

2019-12-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Har ett p-bolag rätt att kräva betalning inom tio dagar enligt 6 § räntelagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Av din fråga framgår det inte var någonstans du stod felparkerad. Jag kommer därför kort att redogöra för två olika situationer.

Privat mark

Den lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag.

Om den som äger marken vill ta ut en kontrollavgift (p-bot) ska denne utställa en betalningsuppmaning som ska överlämnas till fordonets förare eller dess ägare. Alternativt kan betalningsuppmaningen fästas på det aktuella fordonet. Vidare får markägaren godtyckligt bestämma över betalningsvillkoren såsom längden på förfallotiden. Det nu sagda framgår av 8 § (se särskilt andra stycket).

Allmän mark

Här blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag.

En felparkeringsavgift (p-bot) ska betalas inom den föreskrivna tiden, vilken brukar framgå av själva betalningsuppmaningen. Ansvaret ligger på fordonets ägare. Regleringen enligt ovan står att finna i 6 §.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det ifrågavarande kravet om betalning inom tio dagar alltjämt äger giltighet.

Önskar god jul och ett riktigt gott nytt år!

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (655)
2020-03-31 Bevisbördans placering vid gåva
2020-03-31 Kan man kvarhålla en häst som pant och går det att sälja den?
2020-03-27 Hur gör jag för videoabonnemang jag sagt upp men som fortsätter debiteras mig?
2020-03-26 Hur får jag tillbaka pengarna för utebliven leverans av traktor från utlandet?

Alla besvarade frågor (78646)