Övertaganderätt på hyresrätt som ej utgör samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag flyttade till min sambos lägenhet i februari (han hade den innan vi blev tillsammans. Hyresrätt) och adtessändrade både mig och min dotter hit. Hon är 17 månader. Ikväll kom han hem och ville separera. Helst ville han att jag skulle flytta kl 20 ikväll. Jag och min dotter har ingenstans att bo men jag sa att jag ska försöka lösa det tills imorgon. Kl 01.30 inatt stod både han och hans mamma och packade mina grejer och han tog nyckel ifrån mig. Kan han göra såhär? Har jag ingen rätt att bo kvar med mitt barn och att han flyttar även om han stod på kontraktet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I vissa fall har en sambo rätt att överta bostad som inte ingår i samboegendomen, enligt 22 § sambolagen. Att bostaden inte utgör samboegendom kan bero på att den införskaffades innan samboförhållandet eller att samborna har avtalat om att den inte ska ingå vid bodelning, dvs. genom ett samboavtal, se 3 och 9 §§ sambolagen. Övertaganderätten enligt 22 § är tvingande, vilket innebär att samboavtal om uteslutande av gemensam bostad vid bodelning inte är gällande i det förutvarande hänseendet. Övertaganderätten är dock begränsad till att enbart omfatta bostad som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt. Således faller bostadsfastigheter, tomträtt och bohag utanför bestämmelsens tillämpningsområde och kan därmed aldrig bli föremål för övertagande enligt 22 § sambolagen.

Vidare måste vissa villkor vara uppfyllda för att regeln ska kunna tillämpas. En sambos övertagande förutsätter nämligen att denna har störst behov av bostaden och att ett övertagande kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. I de fall samborna varken har eller har haft barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för ett sådant övertagande. Det ska föreligga mycket starka skäl för ett övertagande om det inte finns några gemensamma barn. Att sambon är gravid med ett gemensamt barn, eller att sambon är gravt handikappad och lägenheten har anpassats till detta i stor omfattning och till stor kostnad, har angetts som exempel då synnerliga skäl torde föreligga.

Frågan om övertaganderätt är aktuell i ditt fall i och med att det handlar om en hyresrätt som din sambo hade innan ni blev tillsammans. Frågan som uppkommer är dock huruvida du anses ha störst behov av bostaden och om det föreligger synnerliga skäl för ett övertagande av bostaden, i och med att ni inte har gemensamma barn.

Den som har vårdnad om barn brukar oftast anses ha störst behov av bostaden. I det är fallet är dock inte barnet ert gemensamma vilket, som nämnts ovan, talar emot att synnerliga skäl föreligger. En bedömning av om synnerliga skäl föreligger ska dock göras i varje enskilt fall, men det är svårt att ge ett absolut besked på vad utfallet skulle bli i ert fall. Emellertid med tanke på att begreppet synnerliga skäl ska tolkas restriktivt och ni inte har några gemensamma barn torde utfallet bli att synnerliga skäl inte anses föreligga och du inte har övertaganderätt på bostaden. I och med att bostaden inte är samboegendom innebär det att du egentligen inte har någon rätt att bo kvar i lägenheten efter att ert samboförhållande har tagit slut. Din sambo har möjligheten att ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten för att förmå dig att flytta ut vid din vägran. Emellertid skulle man kunna hårdra huruvida ert samboförhållande juridiskt sett har upphört, i och med att det enligt 2 § sambolagen krävs att ni eller någon av er ingår i äktenskap, att ni flyttar isär eller någon av er avlider, för att samboförhållandet ska anses ha upphört. Detta vore dock kanske lite långsökt att åberopa, men väl värt att noteras.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sambolagen hittar du här .

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84122)