Övertaganderätt av hyresbostad

2021-09-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag & min sambo har hyrt en lägenhet i ett år nu, han är den enda som har stått på kontraktet tidigare & nu när vi gjort slut ska han flytta ut. Hyresvärden sa då till mig att han tror att jag inte har råd med lägenheten själv trots att jag säger att jag har räknat på det & jag har råd. Har han då rätt att slänga ut mig baserat på detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att din sambo frivilligt ska flytta ut och att du nu vill bo kvar i er lägenhet.

Det finns en möjlighet för en sambo, som antigen varit medhyresgäst (stått med på kontraktet) eller medboende (enbart varit inneboende), att överta ett hyresrätten för egen del. Detta enligt 12 kap. 47 § Jordabalken (JB). Denna s.k. "övertaganderätt" aktualiseras i anslutning till att ett hyresavtal upphör och denna rätt anses förhållandevis omfattande. Detta mot bakgrund av att övertaganderätten kan göras gällande oaktat om hyresgästen på eget initiativ sagt upp hyresavtalet eller om avtalet exempelvis inte medges förlängning efter en prövning enligt reglerna om det s.k. "besittningsskyddet" i 12 kap. 46 § JB. I ett fall som detta där ena sambon enbart är medboende har denne dessutom rätt till övertagande även om hyresrätten har förverkats av den andre sambon enligt 12 kap. 47 § st. 2 JB.

För att övertaganderätten ska kunna göras gällande krävs att hyresvärden skäligen kan nöja sig med den tidigare medboende / medhyresgästen enligt 12 kap. 47 § JB st. 2. Hyresvärden behöver inte skäligen nöja sig med en person som det finns anledning att anta inte kommer kunna betala hyran och förutsatt att den säkerhet som stälts för hyrans betalning inte kan sägas vara fullgod. Detta framgår av rättsfallet RBD 17:86. Hyresvärden anses inte heller behöva skäligen nöja sig med en person som inte varit delaktig i att ta ansvar för att hyran betalas i tid med start från den tidpunkt då frågan om övertagande aktualiserades enligt 12 kap. 47 § st. 3 JB. Detta gör sig endast gällande om hyran är eftersatt.

Sammantaget innebär detta för din del att hyresvärden saknar en ursäkt för att inte gå med på att du ska få ta över hyresrätten förutsatt att du har tagit ansvar för att tillse att hyran betalats från det att frågan väcktes om eventuellt övertagande, att du kommer kunna betala hyran från det att du tar över hyresrätten och dessutom kan ställa en godtagbar säkerhet för din förmåga därtill.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2078)
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?

Alla besvarade frågor (96428)