Övertaganderätt av bostad vid samboförhållandets upphörande

FRÅGA
Hej!Jag har en del funderingar kring sambolagen och mer specifikt bodelningen. Fn bor jag och min sambo med flera barn i ett hus som jag står som ägare för, betalt kontantinsats, står på lån och betalar samtliga räkningar för hela hushållet. Jag personligen har en god ekonomi medan min sambo är sjukskriven med en ofantligt låg sjukpenning. Vi har i dagsläget inget samboavtal, när frågan kommer på tal hotar hon med att lämna och avkräva halva huset.Kan lagen/domstolen ta hänsyn till fördelningen i utgifter vid en separation, dvs kan det tas någon form av hänsyn till att jag försörjt oss under hela vårt förhållandr? Utifrån ekonomi har ju hon större behov av bostaden även om hon inte har ekonomi för den, likaså finns ett ekonomiskt intresse i att bryta upp för att kunna anskaffa sig en egen lägenhet med "mina pengar".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att bostaden köps innan ni blir sambos, vilket innebär att jag utgår från att du köpte huset inte i syfte att den skulle användas gemensamt utan din sambo flyttade in i huset en period efter att du bott där utan henne. Dessutom förstår jag det som att ditt hus utgör fast egendom

Tillämplig lag

Sambor anses vara två personer vilka stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande och dessa har ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). För att ta reda på ifall detta är för handen i ett enskilt fall görs det en helhetsbedömning. Saker som talar för att ett samboförhållande föreligger är att personerna ifråga har bott med varandra under en längre period (som utgångspunkt minst sex månader), haft ett sexuellt samliv, folkbokförda på samma adress, har barn ihop etc.

Notera även vidare att för att sambolagen ska kunna anses vara sambor så får personerna ifråga inte vara gifta (1 § tredje stycket sambolagen).

Bodelning och övertagande av bostad

När ett samboförhållande upphör kan en av samborna begära bodelning. I bodelningen är det samboegendomen som ska fördelas mellan samborna (8 § första stycket sambolagen) Samboegendom anses vara bland annat bostad som köpts för gemensam användning (3 § sambolagen). Begreppet bostad omfattar bland annat fast egendom såsom ett hus (5 § första stycket sambolagen). Egendom som inte köpts för gemensam användning ska alltså inte ingå i bodelningen utan den "tillfaller" den sambo som köpt egendomen.

Om fallet dock är på det viset att den sambo A har större behov av den gemensamma bostaden än den sambo B och det kan i övrigt anses skäligt att sambo A övertar bostaden så har denne rätt till det trots att endast sambo B äger bostaden (22 § sambolagen). Notera dock att detta gäller endast ifråga om bostads- och hyresrätter. Vad gäller fast egendom såsom vissa typer av hus så har inte sambo A någon rätt till övertagande av huset. I det fallet fortsätter alltså sambo B fortsatt vara ensamägare till huset.

I ditt fall

Vid en helhetsbedömning verkar det som att ni med störst sannolikhet lever i ett samboförhållande för att ni verkar bo under samma tak och dessutom så har ni flera barn ihop. Därav är SamboL tillämplig.

Med anledning av att huset inte kan anses ha förvärvats för gemensam användning och därigenom inte kan anses vara samboegendom så har din sambo ingen rätt till huset. Huset utgör nämligen fast egendom. Utgången skulle möjligtvis ha blivit en annan ifall det skulle ha rört sig om en bostads- eller hyresrätt.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93215)