Övertaganderätt av bostad och arvsrätt med testamente efter sambos bortgång?

Hej. Är sambo sedan 20 år. Bor i hus med min sambo. Min sambo bodde tidigare i huset med sin mamma. Mamman avled o huset delades mellan min sambo o hans bror. Jag flyttade in o min sambo löste ut sin bror, brödernas föräldrahem. Vi skulle ha huset för gemensamt boende o har reparerat det tillsammans. Min sambo har skrivit testamente att om han avlider skall jag få bo kvar o nyttja huset tills jag avlider, eller så länge jag orkar. Därefter skall huset tillföras min sambos brorson. Min sambo har inga barn. Bara en bror o dennes son. Kan jag göra anspråk på huset med tanke på sambolagen? Kan hans bror göra anspråk på huset? Nu när det finns testamente. I testamentet finns klargjort även vem som skall ärva min sambos tillgångar, aktier o bankkonton. Delas mellan mig o min sambos brorsson. Vad händer vid dödsfall av min sambo som är sjuk i cancer? Vad skall jag tänka på? Vad har min sambos bror rätt till i detta fall. Vad har han för arvsrätt ? Tackar svar på allt. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga består av ett antal frågeställningar som jag ska försöka svara på här nedan. De första frågeställningarna berör huset, och de sista frågorna berör arv efter sambon i allmänhet. 

Vad utgör samboegendom?

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag (inre lösöre i hemmet) utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). För en bostad innebär detta att det vid anskaffningstillfället ska ha funnits en avsikt att bo eller nyttja bostaden tillsammans. 

Är det möjligt att göra anspråk på huset utifrån sambolagen? 

Du skriver att din sambo redan innan ni var sambos bodde i huset i fråga, och att sambon och hans bror sedan ärvt bostaden vid deras mammas bortgång. Egendom som erhållits genom arv eller testamente kan sällan hävdas som införskaffad för gemensam användning (se prop. 1986/87:1 s. 105 och prop. 2002/03:80 s. 47). Det innebär alltså att bostaden inte utgör samboegendom, eftersom den inte är införskaffad för gemensamt bruk. Det innebär i sin tur att den inte ska ingå i en bodelning när samboförhållandet upphör (8 § sambolagen).

Trots att en bostad inte är samboegendom kan bostaden dock bli föremål för övertagande enligt 22 § sambolagen (övertagande av bostad i vissa fall). Här ska en bedömning göras av vem som bäst behöver bostaden och om det i övrigt ska anses skäligt. Om det inte finns barn med i bilden krävs det synnerliga skäl för ett sådant övertagande av bostaden.

Vilken betydelse har testamentet?

Det framgår att din sambo har skrivit ett testamente till förmån för dig och hans brorson och att hans tillgångar ska delas mellan er. Jag tolkar det som att det avser alla hans tillgångar. Så länge testamentet är giltigt (uppfyller formkraven) enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken innebär det att arvet efter din sambo ska tillfalla dig och din brorson.

Du nämner att du enligt ett testamente har rätt att nyttja bostaden fram till din bortgång, eller så länge du orkar. Det innebär att du inte ärver bostaden med full äganderätt, utan med nyttjanderätt. 

Vad har sambons bror för arvsrätt?

Du skriver att din sambo har löst ut sin bror vid arvet av huset. Det innebär att han inte kan göra anspråk på huset i fråga. Föräldrar och syskon tillhör den andra arvsklassen, medan barn och barnbarn tillhör den första (bröstarvingar) (2 kap. 1-2 §§ ärvdabalken). Vid arv gäller att brodern ärver av din sambo, om det inte finns varken barn eller föräldrar som lever (2 kap. 2 § 2 st ärvdabalken). Den andra arvsklassen har inte en tvingande arvsrätt (som bröstarvingars laglott), vilket innebär att ett syskon inte kan göra anspråk på det som ett syskon har testamenterat bort. I detta fallet tolkar jag det som att din sambo har testamenterat bort all sin egendom till dig och  brorsonen, vilket därför innebär att brodern inte kommer ärva något.

Sammanfattning

Enligt testamente har nyttjanderätt till bostaden efter din sambos död, men ett övertagande utifrån 22 § sambolagen kräver synnerliga skäl eftersom bostaden inte utgör samboegendom. Gällande testamentet ska du och sambons brorson ärva din sambos tillgångar, förutsatt att testamentet är giltigt, vilket alltså innebär att sambons bror inte kommer ärva något (om din sambo har inkluderat alla tillgångar i testamentet).

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning