Övertagande av lån

2015-02-17 i Fordringar
FRÅGA
Har ett hus, lån 1,8 milj. Huset värderat till 2,2 milj., har renoverat huset för 300.000. Om min dotter ger mig 300 000 kan hon då överta lånen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du och din dotter kan själva bestämma på vilka villkor hon ska ta över dina lån på, det råder avtalsfrihet utan begränsningar. Om transaktionen resulterar i en värdeöverföring från dig till din dotter är det en gåva och det kan komma att ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. ärvdabalken, här.

En annan sak är att ett gäldenärsbyte som huvudregel inte är möjligt utan borgenärens samtycke. Med andra ord måste borgenären, banken du har lånet hos, godkänna att din dotter övertar lånet. Banken kommer då att ha en fordran på din dotter i stället för på dig, och de kommer vilja försäkra sig om att din dotter har förmåga att betala lånet. De kan rent principiellt vägra även om din dotter har betalningsförmåga, även om det inte är så sannolikt.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (697)
2020-07-14 När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?
2020-07-13 Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?
2020-07-12 Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81909)