Övertagande av hyresrätt när sambor separerar

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska separera och jag undrar hur jag går tillväga om jag vill försöka få bo kvar i vår gemensamma hyresrätt, vad sådan bodelningshjälp kan kosta och hur stora mina odds är. Hyresrätten har vi fått via ett byte med HANS förra lägenhet och HAN står som huvudperson i kontraktet, jag står bara med som medboende vid sidan av. Men vi skaffade lägenheten för gemensamt boende och har hela tiden bott här tillsammans (jag har dock bara varit skriven här de senaste 3 månaderna, men hyresvärden vet att jag bott här hela tiden. ). Nu ska vi som sagt separera och för honom är det självklart att det är han som ska bo kvar. Men jag vill bo kvar och jag vet inte vart jag annars skulle ta vägen. Dessutom är jag GRAVID så jag tänker att jag borde ha ganska stora odds att få bo kvar!?? Jag har bara jobb till mitten av oktober och sedan vet jag inte vad som händer, medan han har fast jobb. Dessutom är han precis på gång att få in ett större arv som gör att han skulle kunna köpa en bostadsrätt i stort sett kontant - så jag tycker att hans odds är större att få ett annat boende, medan mina odds är små. Tacksam för hjälp och råd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ni väljer att avsluta samboförhållandet så kan en bodelning genomföras, om minst en av samborna begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Er hyresrätt förvärvades genom ett byte. Syftet med förvärvet var att ni gemensamt skulle bo där och att den huvudsakligen används för er samlevnad. Därigenom är bostaden att anse som samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning.

När det gäller fördelningen av samboegendom, ska den sambon som har bäst behov av bostaden få denna egendom på sin lott. En förutsättning för att en sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 §). Vid prövningen av denna behovsprincip görs en bedömning av en mängd omständigheter, såsom frågan om vem som får vårdnaden om barnen och närheten till barnomsorg och skolgång. Vidare kan ena sambon anses ha störst behov av bostaden på grund av ålder, handikapp eller hälsa. Närheten till arbetsplatsen och möjligheten att erhålla bostad på annat håll är även viktiga omständigheter i prövningen av behovsprincipen. Att du är gravid är en omständighet som kan tala för att du har bäst behov av bostaden. Att din sambo står som huvudman på kontraktet har ingen nämnvärd betydelse för frågan om vem som ska få bostaden. Det är en samlad bedömning som ska göras och det går inte exakt att utröna hur utslaget skulle bli i ert fall.

Sammanfattningsvis är er hyresrätt förvärvad för gemensam användning och därför är den en samboegendom som ska ingå i en bodelning. Vid bodelning uppkommer frågan om vem som ska tilldelas bostaden. Utgångspunkten är att det är den som bäst behov bostaden som ska få bo kvar. En helhetsbedömning måste göras för att kunna fastlägga vem som får lägenheten.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2680)
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?
2020-08-01 Ska bildäck och gräsklippare tas upp i bodelningen vid upphörande av samboskap?

Alla besvarade frågor (82582)