Övertagande av hyreslägenhet

2020-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag bor i en hyreslägenhet sen 200r med min gifta fru. Nu på senaste tiden har jag inte kommit överens med min fru. Där av valde min fru att flytta ut, och jag bor kvar i bostaden med barnen. I dag knackade en person på min dörr och frågade varför hon flyttat ut. Hon står på hyreskontraktet. Vad gäller, måste hon va skriven där eller kan vi leva så här. Vill inte ha problem men det funkar så här för oss.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om övertagande av hyreslägenhet.

Regler kring uthyrning av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (även kallad hyreslagen).

En hyresgäst får endast överlåta en hyreslägenhet till någon annan utan hyresvärdens samtycke om särskilda omständigheter föreligger (12 kap. 32 § Jordabalken (JB) ). En sådan omständighet kan vara då en lägenhet har använts uteslutande eller huvudsakligen som gemensam bostad för makar och någon av dessa har tilldelats bostaden vid bodelning eller arvskifte (12 kap 33 § andra stycket JB). Av din fråga framgår det inte om ni har ansökt om skilsmässa och det framgår inte heller om bodelning har gjorts och i sådana fall hur den skulle se ut. Är det så att ni inte har ansökt om skilsmässa och du inte har tilldelats hyreslägenheten genom bodelning behöver du därför ha hyresvärdens godkännande för att överta lägenheten om det är endast din fru som står som hyresgäst på hyreskontraktet. Dessa regler gäller också om ni båda två står som hyresgäster på hyresavtalet (12 kap 33 § fjärde stycket JB). Du kan dock också ha rätt att ta över lägenheten om du får tillstånd enligt Hyresnämnden att göra detta (12 kap 34 § första stycket JB). Hyresvärden ska då lämna tillstånd till en överlåtelse av lägenheten om denna skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap 34 § första stycket JB).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle vilja ha mer information i ärendet eller om du har några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?