Övertagande av hyreskontrakt (hyresrätt) vid skilsmässa

2017-05-27 i Bodelning
FRÅGA
jag har ett hyreskontrakt på en lägenhet som står på mig då jag varit köande sedan innan vi gifte oss. Nu i o m skilsmässa undrar jag om jag "äger" kontraktet eller om min ex har samma rätt till det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om egendomens fördelning på lotter vid bodelning i samband med en äktenskapsskillnad (skilsmässa) regleras i Äktenskapsbalken (ÄB).

Huruvida ditt ex kan göra anspråk på ditt hyreskontrakt eller inte, beror på om lägenheten som hyreskontraktet avser utgjorde ert gemensamma hem under äktenskapet. Använde ni lägenheten som ert gemensamma hem, eller lägenheten i vart fall innehades i syfte att användas som detta, kan ditt ex göra anspråk på kontraktet. Om syftet med innehavet av lägenheten å andra sidan var något annat, har ditt ex motsatsvis inte någon rätt till ditt hyreskontrakt (ÄktB 7:4 p3).

Om lägenheten använts, eller har varit avsedd att användas, som ert gemensamma hem

Skulle lägenheten använts, eller i vart fall varit avsedd att användas som ert gemensamma hem, utgör lägenheten juridiskt sett er ”gemensamma bostad”. Enligt ÄktB 11:8 har den make som bäst behöver den ”gemensamma bostaden”, rätt att erhålla denna. I ditt fall innebär därför detta, förutsatt att lägenheten kan ses som er gemensamma bostad, att ditt ex mot din vilja kan få ta över ditt hyreskontrakt om hen har större behov av bostaden än vad du har. Då det endast är du som står på hyreskontraktet, krävs det dock att det kan anses skäligt för att hen ska kunna ta över bostaden.

Vem av två makar som har ”störst behov” av den gemensamma bostaden, samt om ett övertagande av kontrakt kan anses skäligt, är ytterst något som avgörs av domstol om parterna själva inte kan nå en överenskommelse. Vid en prövning i domstol beaktas många faktorer som t ex, men inte uteslutande, respektive makes möjlighet att skaffa en ny bostad, makarnas ålder, hälsa och pendlingsavstånd till arbete. Har du och ditt ex haft några barn boende hos er, har den som kommer att bo med barnen mest i framtiden, en mycket större möjligheter att få vara den som får bo kvar i lägenheten.

Till det som sagts bör tilläggas att din hyresvärds åsikt rörande att ditt ex tar över ditt hyreskontrakt är irrelevant i bedömningen av vem av dig och ditt ex som har rätt att bo kvar. Det är fortfarande vem av er fd makar som har störst behov att bo kvar som är avgörande. Hyresvärden kan således inte hindra att ditt ex tar över hyreskontraktet om hen skulle vara i störst behov av lägenheten.

Det bör även uppmärksammas att den av er som hyreskontraktet tillfaller inte har någon skyldighet att ekonomiskt kompensera den andre. Ett hyreskontrakt har nämligen juridiskt sett inget ekonomiskt värde. Behåller den som bor kvar däremot bohaget, medan den som flyttar måste köpa nytt, måste givetvis den som flyttar kompenseras, men detta har ju ingenting att göra med själva hyreskontraktet.

Rekommendationer

Om lägenheten använts, eller varit avsedd att användas, som ert gemensamma hem och ni inte kan enas om vem som ska bo kvar, kan du och ditt ex vända er till tingsrätten och mot en avgift få utsedd en bodelningsförrättaren. Bodelningsförrättaren kommer då mot ett arvode avgöra vem av er fd makar som har rätt att få hyreskontraktet.

Om ni dessutom är oense om vem av er som får bo kvar fram tills bodelning sker (dvs när beslut om vem som ska få bo kvar tas), kan ni även hos tingsrätten ansöka om sk kvarsittningsrätt. Tingsrätten beslutar då efter en förhandling där ni båda medverkar om vem som har rätt att bo kvar under tiden.

För dessa ärenden i tingsrätten kan var och en av er söka juridisk hjälp genom att kontakta en jurist eller advokatbyrå.

Jag hoppas att jag har lyckats svara din fråga och skulle du undra över något mer är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Skulle ni behöva hjälp med ert fall kan ni kontakta oss HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97674)