Övertagande av förstahandskontrakt

Hej

Jag har ett andrahandskontrakt som även hyresvärden godkänt. Bott 2 år. Nu vill hon som har förstahandskontraktet att jag får det, hon flyttar ihop med sin kille, min son , farmor till deras dotter.Kan hyresvärden neka mig detta. Inga anmärkningar någonstans.

Tacksam om ni kontaktar mig om möjligt.

Med vänlig hälsning

Benita

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt gäller ett förbud för förstahandshyresgästen att utan hyresvärdens samtycke överlåta hyresrätten, 12 kapitlet 32 § 1 st. Jordabalk (1970:994) (JB).

Undantagsvis får lägenheten överlåtas till närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen, villkorat att hyresnämnden samtycker till överlåtelsen, 12 kapitlet 34 § 1 st. JB. Som närstående avses den som är förälder, barn, syskon och andra närmre släktingar till förstahandshyresgästen. Även sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller sammanboende som av annan anledning kan anses stå hyresgästen nära anses som närstående. Normalt sett måste samboendet ha pågått i uppåt tre år och den som avser överta lägenheten måste tillsammans med hyresgästen ha haft gemensamt hushåll och i övrigt nyttjat lägenheten gemensamt med hyresgästen.

Vänligen,
Evelina LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”