Övertagande av bostad vid samboförhållandes upphörande

Hej, jag försöker läsa och förstå mig på övertaganderätten gällande sambor men är osäker på om jag tolkar den rätt. Är det, vid separation mellan sambopar, personen som har vårdnaden för barnet som får, vid begäran, bostaden vid bodelning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna vilket framgår av 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom är enligt 3 § sambors gemensamma bostad och bohag. Om bostaden har förvärvats av samborna tillsammans eller av någon av samborna men i syfte att den ska vara gemensam bostad så är det samboegendom.

Enligt 16 § sambolagen har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna vid bodelningen. Denna övertaganderätt innebär att den sambo som bor kvar ska ge ersättning till den sambo som får flytta så att det rent värdemässigt har delats lika mellan samborna.

Är det däremot så att en bostad inte utgör samboegendom därför att bostaden inte förvärvats för gemensam användning finns en möjlighet till övertagande av bostaden.

22 § sambolagen stipulerar att det finns en rätt för den sambon som inte äger eller hyr bostaden att överta denna när samboförhållandet upphör för den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses vara skäligt. En omständighet som har stark påverkan på skälighetsbedömningen är hur vårdnadsfrågan bedöms och vilken av föräldrarna som har vårdnaden om barnen. 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning