Övertagande av bostad vid bodelning

2017-05-29 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min ex fru håller på och går igenom en äktenskapsskillnad. Vi har börjat träffa en bodelningaförrättare. Min fråga är när det gäller vår bostad tillsammans. Vi köpte den när vi gifte oss. Bostadsrätten står 100% på mig. Själva bolånet står 100% på mig. Min ex fru har ingen inkomst. Kan hon fortfarande få bostaden om rätten säger att hon är i mest behov av det? Och kommer någon annan kunna ta över lånet istället för henne?Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret regleras i Äktenskapsbalken, ÄktB, som du ka hitta här.

Huvudregeln vid bodelning är att den ska omfatta makarnas giftorättsgods, vilket framkommer av ÄktB 10 kap 1§. All egendom som en make äger är giftorättsgods, så länge den inte är enskild, se ÄktB 7 kap 1§. Egendom kan göras enskild genom till exempel äktenskapsförord eller att egendomen erhållits genom gåva eller testamente, under villkoret att den ska vara enskild egendom, se ÄktB 7 kap 2§. Övertagandeätten av makarnas gemensamma bostad gäller dock även om fastigheten är enskild egendom till följd av äktenskapsförord, se ÄktB 11 kap 8§.

När en bodelning genomförs ska andelarna vidare fördelas på lotter. Då stadgar ÄktB 11 kap 8§ att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna avräknad på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Ett övertagande av bostad som den andre maken äger ske om det anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Enligt förarbetena till lagstiftningen anges särskilt med avseende på behovsprövningen att om det finns barn i äktenskapet som den ena maken har ensam vårdnad om, så talar detta för ett särskilt behov. Rörande skälighetsbedömningen ska enligt förarbetena bland annat de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden beaktas, samt om bostaden har ett affektionsvärde för ägaren, om det till exempel rör sig om en släktgård eller liknande. Även ägarens behov av bostad ska beaktas. Sammantaget ska en helhetsbedömning göras av behovet kontra skäligheten.

Det är omöjligt för mig att göra en säker bedömning av din situation, men enbart det faktum att du äger bostaden till 100% eller att din fru saknar inkomst fråntar inte domstolen möjligheten att förordna att bostaden ska gå till din fru om hon bedöms ha störst behov. Skulle månadsavgiften för bostadsrätten vara för hög i förhållande till din frus inkomst skulle man kanske kunna argumentera för att hon inte har något behov av just den bostaden utan borde hitta en billigare. Men som sagt, jag kan inte bedöma situationen mer ingående.

Slutligen, ett byte av gäldenär i ett skuldförhållande kräver borgenärens godkännande. Om någon annan ska ta över lånen från din fru för det fall att hon övertar bostaden, krävs således ett godkännande av borgenären.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2840)
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?

Alla besvarade frågor (94603)