Överta lägenhet från närstående

Hej. Jag och min familj, fru och två barn har flyttat ihop med min far i en större lägenhet som han bytte till sig via den interna bostadskön, tidigare bodde vi i en bostadsrätt som vi sålde i och med flytten. Nu har vi bott tillsammans i 2 år (1 Feb 2015). Kan jag skriva in mig på kontraktet efter 3 år? om inte vid dödsfall kan jag överta lägenheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har inte skrivit vad det är för typ av lägenhet ni bor i, men jag får uppfattningen att det rör sig om en hyresrätt. I lagen finns regler om hyresrätter i 12 kap. jordabalken. Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § 1 st. jordabalken), så det första ni bör göra är att fråga hyresvärden om du kan få stå på kontraktet. Om hyresvärden går med på detta finns det inget som hindrar att du skriver in dig på kontraktet.

Om ni inte skulle få hyresvärdens samtycke finns det en bestämmelse i 12 kap. 34 § 1 st. jordabalken som anger att en hyresgäst, som inte längre avser att använda sin lägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom. För detta krävs att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Om den nya hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran och inte är känd som störande ska hyresnämnden ge sådant tillstånd. När ni har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll i tre år anses ni ha varaktigt sammanbott med din far. Om din far har tänkt bo kvar i lägenheten tillsammans med er kan ni inte få tillstånd till överlåtelsen, eftersom en överlåtelse till närstående endast får ske om hyresgästen inte längre avser att använda lägenheten.

I andra stycket i samma paragraf (12 kap. 34 § 2 st. jordabalken) anges att första stycket även gäller om hyresgästen avlider under hyrestiden, och dödsboet vill överlåta lägenheten till en dödsbodelägare eller annan närstående som hyresgästen varaktigt bott tillsammans med. I detta fallet kan man ibland ta hänsyn till en kortare tid än tre år, om man hade tänkt bo tillsammans under en längre tid men hyresgästen avlider innan det hunnit gå tre år. Vid dödsfall kan dödsboet alltså ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att få överlåta lägenheten till dig.

Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000