Överta hyresrätt från närstående

2017-04-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min mamma fick en lägenhet i Stockholm i maj 2015 (ganska exakt 2 årsedan) jag har bott tillsammans med henne i lägenheten, hon har en övernattningslägenhet i Göteborg då hennes andra dotter bor där och hon jobbar där till och från. Nu verkar det som hon ska flytta ner till Göteborg, har hyresvärden rätt att neka mig att ta över förstahandskontraktet? (Jag har stabil inkomst).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadshyresavtal regleras i jordabalkens (JB) 12 kap.

Hyrestagare får under vissa förutsättningar överlåta hyresrätt till närstående
En hyresrätt får som huvudregel inte överlåtas från hyresgästen till annan person utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Det finns dock vissa undantag som bl.a. säger att hyrestagaren får överlåta hyresrätten till närstående som varaktigt sammanbor med hyrestagaren i det fall denne själv inte längre ska använda bostaden (12 kap. 34 § JB). Med närstående menas barn, föräldrar, andra nära släktingar, annan som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former samt personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till.

Överlåtelse får ske till närstående som varaktigt sammanbor med hyrestagare
Enligt praxis anses kravet på "varaktigt sammanboende" uppfyllt efter tre års tid. Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid kortare sammanboende. En överlåtelse kan inte ske till någon som är inneboende.

Den nye hyresgästen ska antas ha möjlighet att betala hyran
Ifall hyresvärden motsätter sig överlåtelsen ska hyresnämnden lämna tillstånd till överlåtelsen och är skyldiga att göra detta ifall hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § JB). Hyresvärden ska skäligen nöja sig med förändringen om den nye hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran. Ansökan till hyresnämnden ska göras av den som önskar överlåta bostaden.

Hur du går vidare med din fråga
Som jag förstår din situation verkar det som ni har goda förutsättningar för att gå till en överlåtelse. Det avgörande kan vara ifall kravet på varaktigt sammanboende är uppfyllt dvs. att du och din mamma har bott tillsammans under minst tre års tid. Jag råder er till att först prata med hyresvärden och ifall denne motsätter sig en överlåtelse ta kontakt med hyresnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (14)
2021-05-07 Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?
2020-08-22 Får ett företag gräva på min tomt utan mitt samtycke?
2019-02-04 Att ta väg över flera fastigheter och servitut
2018-03-18 När gäller besittningsskydd och vad händer med en hyresgästs nyttjande av bostad om hyresvärden försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (94588)