Överta borgensåtagande?

FRÅGA
Jag är en av tre delägare i ett AB och när vi har leasat maskiner så har vi ibland gått in i personlig borgen för dessa, ibland alla 3, ibland någon av oss.Om jag nu ska sälja mina andelar i företaget (de 2 andra stannar, mina andelar går till någon av dom eller någon utomstående). Vad händer med de borgenavtal jag personligen ingått i? Företaget kommer fortsätta drivas som vanligt och inte gå i konkurs.Övergår även mitt borgenansvar till den person som köper mina andelar i företaget, eller kan man på något smidigt sätt få med detta i köpavtalet i mina andelar?
SVAR

Hej!

Dina borgensåtaganden är avtal mellan dig som egen fysisk person och de företag som ni har leasat maskinerna av. De företagen måste därför godkänna bytet av borgensman i varje enskilt avtal. Ni kan därför inte med rättslig verkan skriva över borgensåtagandena genom avtal med den som köper dina andelar.

Beroende på hur lång tid leasingkontrakten löper och vilket förtroende du har för de övriga ägarna kan det kanske vara ett alternativ att du står kvar som borgensman men att ni vid överlåtelsen av andelarna i bolaget avtalar om att den som förvärvar dina andelar ska verka för att träda in i rollen som borgensman vid leasingkontraktens utgång istället för att förlänga dem med dig som borgensman, eller liknande.

Med vänlig hälsning,

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85204)