FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/06/2021

Överlåtelse av läkemedel, narkotikabrott och hamstring av läkemedel

Hej

Jag har frågor till er rörande mediciner som är utskrivna på recept.

1, Är det lagligt att ta emot eller ge någon receptbelagd medicin oavsett klassificering om mottagaren har samma medicin och styrka

Person A har låt oss säga fått Stesolid utskrivet. A har någon anledning inte med sig/fått slut på sin medicin och frågar då person B som har samma medicin och styrka om någon/några tabletter. Person B går med att ge person A någon/några tabletter.

Begår Person A eller person B något brott.

2, Person A hämtar ut medicin som är narkotikaklassad och hamstrar dem, finns det någon gräns för när det kan bli fråga om narkotikabrott. Tänker på innehav eller om det finns något i stil med innehav med avsikt för försäljning.

Medicinen sparas bara hemma och är inte tänkt att säljas eller ges bort.

Utan bara sparas för just in case eller för destruktiv handling.

3, Finns det något stöd för privatperson, sjukvården eller polis att ta medicinen i från person A på grund av mängden medicin person A hamstrat. Rent lagligt har person A rätt att inneha medicinen men kanske inte just i den mängden.

Har inte vågat ta medicinen ifrån person A själv.

Det är ju skillnad på om det är lagligt och vad som är rätt moraliskt.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


1. Det är endast den som har fått tillstånd från Läkemedelsverket som får överlåta medicin (2 kap. 1 § lag om handel med läkemedel). Det är således inte tillåtet för person A att i detta scenario överlåta medicin till någon annan på grund av att denne saknar tillstånd. Om läkemedlet är narkotikaklassat kan person B göra sig skyldig till narkotikabrott genom att bara inneha läkemedlet (1 § första stycket punkt 6 narkotikastrafflagen). Person B kan även göra sig skyldig till brott genom mottagandet av läkemedlet även om det inte är narkotikaklassat då det kan utgöra ett innehav av en vara som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan (1 § första stycket lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor) samt att det innehas utan tillstånd (3 § första stycket sjunde punkten lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

2. Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas för endast medicinskt ändamål, vetenskapligt ändamål, annat samhällsnyttigt ändamål eller industriellt ändamål (2 § lag om kontroll av narkotika). Skulle person A hamstra medicinen för försäljningsändamål så skulle det således inte vara tillåtet. Ett destruktivt ändamål ingår inte heller i uppräkningen men däremot är självskadebeteenden inte kriminaliserat. Att hamstra för "just in case" ett medicinskt tillstånd kräver användning av läkemedlet skulle kunna falla in under kravet på ett medicinskt ändamål.

3. Mängden läkemedel som får hämtas ut har under år 2020 begränsats av regeringen. Apoteken får således inte lämna ut mer medicin än som behövs för en tremånadersperiod. Om person A har fått för mycket medicin så ligger det felet i att apoteket har lämnat ut mer än vad de borde ha gjort. Mer om detta kan du läsa här.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”