Överlåtelse av läkemedel, narkotikabrott och hamstring av läkemedel

2021-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejJag har frågor till er rörande mediciner som är utskrivna på recept. 1, Är det lagligt att ta emot eller ge någon receptbelagd medicin oavsett klassificering om mottagaren har samma medicin och styrkaPerson A har låt oss säga fått Stesolid utskrivet. A har någon anledning inte med sig/fått slut på sin medicin och frågar då person B som har samma medicin och styrka om någon/några tabletter. Person B går med att ge person A någon/några tabletter. Begår Person A eller person B något brott. 2, Person A hämtar ut medicin som är narkotikaklassad och hamstrar dem, finns det någon gräns för när det kan bli fråga om narkotikabrott. Tänker på innehav eller om det finns något i stil med innehav med avsikt för försäljning. Medicinen sparas bara hemma och är inte tänkt att säljas eller ges bort. Utan bara sparas för just in case eller för destruktiv handling. 3, Finns det något stöd för privatperson, sjukvården eller polis att ta medicinen i från person A på grund av mängden medicin person A hamstrat. Rent lagligt har person A rätt att inneha medicinen men kanske inte just i den mängden. Har inte vågat ta medicinen ifrån person A själv. Det är ju skillnad på om det är lagligt och vad som är rätt moraliskt. Tack på förhand
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


1. Det är endast den som har fått tillstånd från Läkemedelsverket som får överlåta medicin (2 kap. 1 § lag om handel med läkemedel). Det är således inte tillåtet för person A att i detta scenario överlåta medicin till någon annan på grund av att denne saknar tillstånd. Om läkemedlet är narkotikaklassat kan person B göra sig skyldig till narkotikabrott genom att bara inneha läkemedlet (1 § första stycket punkt 6 narkotikastrafflagen). Person B kan även göra sig skyldig till brott genom mottagandet av läkemedlet även om det inte är narkotikaklassat då det kan utgöra ett innehav av en vara som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan (1 § första stycket lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor) samt att det innehas utan tillstånd (3 § första stycket sjunde punkten lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

2. Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas för endast medicinskt ändamål, vetenskapligt ändamål, annat samhällsnyttigt ändamål eller industriellt ändamål (2 § lag om kontroll av narkotika). Skulle person A hamstra medicinen för försäljningsändamål så skulle det således inte vara tillåtet. Ett destruktivt ändamål ingår inte heller i uppräkningen men däremot är självskadebeteenden inte kriminaliserat. Att hamstra för "just in case" ett medicinskt tillstånd kräver användning av läkemedlet skulle kunna falla in under kravet på ett medicinskt ändamål.

3. Mängden läkemedel som får hämtas ut har under år 2020 begränsats av regeringen. Apoteken får således inte lämna ut mer medicin än som behövs för en tremånadersperiod. Om person A har fått för mycket medicin så ligger det felet i att apoteket har lämnat ut mer än vad de borde ha gjort. Mer om detta kan du läsa här.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95867)