Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

2020-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, min sonson har varit skriven hos mig i min lägenhet i 1 år, hur många år måste han ha varit skriven hos mig för att kunna överta mitt hyreskontrakt om jag skulle dö?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör överlåtelse av hyresrätt och regler om detta finns i 12 kap. jordabalken (JB). I mitt svar kommer jag först att berätta om vilka krav som måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska godtas, för att sedan mer specifikt svara på din fråga.

Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

När en hyresgäst avlider inträder den avlidnes dödsbo i hyresavtalet. Ett dödsbo har sedan rätt att överlåta hyresrätten. Som huvudregel krävs hyresvärdens godkännande (12 kap. 32 § JB). Ett undantag från detta finns dock för närstående som varaktigt sammanbott med hyresgästen. I detta fall måste istället hyresnämnden samtycka till överlåtelsen (12 kap. 34 § JB).

Vad innebär de olika kraven?

Som närstående räknas exempelvis föräldrar, barn och andra närmare släktingar såsom barnbarn. Vad gäller kravet på varaktighet anses det uppfyllt om sammanboendet varat i minst tre år. För att anses som sammanboende måste hyresgästen och den närstående haft gemensamt hushåll och brukat lägenheten tillsammans. I bedömningen tittar man främst på hur de boende använt lägenheten samt om båda haft ansvar för hushållssysslor och kostnader i hemmet.

Sammanfattning

Din sonson måste ha stått skriven på din adress i minst tre år för att det ska finnas en möjlighet för honom att ta över hyreskontraktet. Det avgörande är dock om ni kan anses ha sammanbott med varandra. Att din sonson varit skriven på din adress i tre år är alltså i sig ingen garanti. Då du inte nämnde något om er situation är det svårt för mig att bedöma om ni kan anses som sammanboende eller inte. Om det däremot är så att ni t.ex. delar på kostnader i hemmet borde det inte vara några problem att få hyresnämndens godkännande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91097)