Överlåtelse av hyresrätt till sambo

Hej. Jag och min sambo bor tillsammans i en hyresrätt. Jag står på förstahandskontraktet men vill överlåta det på min sambo, trots att jag inte flyttar ut. Går det?

Lawline svarar

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Utgångspunkten är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap 32 § JB).

En hyresgäst som inte avser att använda sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom eller henne, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. I detta fall krävs inte hyresvärdens samtycke utan ett godkännande från hyresnämnden är tillräckligt. Ett sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden kan nöja sig med förändringen och det kan förenas med villkor (12 kap 34 § JB). Hyresnämnden godkänner i regel inte överlåtelser där hyresgästen avser att bo kvar. Det är dock möjligt att hyresvärden ger tillstånd till en sådan överlåtelse trots att inte alla förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda.

Om hyresgästen överlåter hyresrätten med samtycke av hyresvärden eller med tillstånd av hyresnämnden, är han eller hon sedan fri från de skyldigheter som hyresavtalet inneburit före överlåtelsen (12 kap 38 § första stycket JB). Den nya hyresgästen ansvarar tillsammans med överlåtaren för skyldigheterna enligt avtalet för tiden före överlåtelsen, om inte något annat avtalats med hyresvärden (12 kap 38 § andra stycket JB).

I ditt fall

Ett av villkoren för en överlåtelse till en närstående enligt 12 kap 34 § JB är att bostadshyresgästen avser att inte använda lägenheten. Som utgångspunkt brukar inte hyresnämnden godkänna en överlåtelse ifall hyresgästen avser att bo kvar. Det är dock möjligt att hyresvärden ger tillstånd till en sådan överlåtelse trots att inte alla förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda. Du bör alltså kommunicera med din hyresvärd för att få svar på om du kan överlåta hyresrätten till din sambo och ändå bo kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000