Överlåtelse av hyresrätt

2021-05-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Två vuxna barn delar hyresrätt med modern (kontraktsinnehavaren) sedan ca 7år tillbaka. Modern går bort, är det sannolikt att något utav barnen får överta kontraktet och brukar det i så fall göras en prövning av dennes ekonomiska förhållande då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 34 § Jordabalken (JB) så får en hyresgäst som ej avser att använda sin lägenhet överlåta hyresrätten till närstående som varaktigt sammanbor med denne om hyresnämnden lämnar tillstånd till en sådan överlåtelse. Detta gäller även för det fall hyresgästen avlider under hyrestiden, vilket innebär att dödsboet kan överlåta hyresrätten till en dödsbodelägare eller närstående som varaktigt sammanbott med den avlidne, 12 kap. 34 § 2 st JB.

Tillstånd att överlåta hyresrätten ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Vid denna bedömning ser man till de övertaganden ekonomiska förhållanden och skötsamhet. Barn räknas som närstående och kravet på varaktighet brukar säga innefatta ett sammanboende under minst 3 år vilket 7 år klart överstiger. När det gäller barn och föräldrar finns en presumtion kring att det är sammanboende. Som du beskriver det verkar de uppfylla kriterierna på varaktigt sammanboende men sedan måste hyresvärden kunna nöja sig med förändringen och för den bedömningen krävs visst underlag, så det kan jag inte besvara.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93145)