Överlåtelse av hus och bodelning

2015-12-01 i Bodelning
FRÅGA
HejJag tänker ge huset vi äger tillsammans 50/50 till min fru i gåva så att hon ensam står bo huset. jag betalar lånekostnder på ca 2/3 av lånen på huset idag och står med som låntagare´tilsammans med min fru på hela lånet.Vilka rättigheter har jag efter att huset står på henne ensam att begära bodelning och få halva vinsten tex enligt 9 kap 4 § äktenskapsbalken eller med hänsvisning till annat enligt nedan scenarion.1: Begära bodelning redan vi ansökan om skillsmässa ?2: Begära bodelning och halva När skillsmässa vunnit lagakraft?3: Delas lånen och visnten fortfarande hälften var fast hon står ensam på fatigheten4: kan jag begära att slippa betala lånen när hon står nsam på huset. mvhRick
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Överlåtelsen

Tanken från din sida är alltså att du skall ge din halva av huset som gåva till din fru och att hon skall ta över din del av lånet. När det gäller lånet, går det att flytta över detta, men det krävs att banken (eller varifrån lånet nu kommer) accepterar överflyttningen. Om det rör sig om ett lån som står på huset kommer de förmodligen att gå med på det eftersom de fortfarande har säkerhet för lånet. Om lånet flyttas över har du självfallet ingen skyldighet att betala på det.

Det är för övrigt bra att veta att det rent juridiskt kommer att röra sig om en försäljning eftersom din fru tar över lånet; detta ses nämligen som en typ av betalning. Att ta över ett lån på t.ex. 500 000 kr är alltså detsamma som att betala 500 000 kr. Överlåtelsen måste ske genom skriftligt avtal som du och din fru skriver under. Det skall stå med att hon tar över lånet samt vilken fastighet det handlar om. Det skall naturligtvis också framgå att det är halva huset som du överlåter (Se 4 kap. 1 § Jordabalken för dessa formkrav). Efter överlåtelsen bör din fru också söka lagfart, och därför skall överlåtelseavtalet också skrivas under av två vittnen (20 kap. 7 § Jordabalken). Lagfartsansökan skall ske inom tre månader från det att avtalet skrivs under (20 kap. 1 § Jordabalken). Lantmäteriet har blanketter för ansökan av lagfart, och det kan vara en bra idé att vända sig till dem för att få reda på hur det skall gå till. Deras hemsida är www.lantmateriet.se.

Bodelning

Bestämmelserna om bodelning finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken. Kort sagt innebär de att allt som inte är "enskild egendom" (vilket något kan bli genom villkor i testamente eller gåvoavtal eller genom äktenskapsförord mellan makarna) skall delas. Man lägger ihop varje makes giftorättsgods efter avdrag för skulder maken har och delar sedan på resultatet. Den make som efter avdrag för skulder har mest egendom kommer att få lämna över egendom till den andra maken. Bodelningen sker utifrån vilken egendom man äger vid den tidpunkt då man ansöker om äktenskapsskillnad (eller t.ex. när den ena maken avlider), men det är inte avgörande vid vilken tidpunkt man begär bodelning.

Efter överlåtelsen kommer huset fortfarande att vara "giftorättsgods" såvida ni inte t.ex. har ett äktenskapsförord där det står att det skall vara enskild egendom. I så fall skall det ingå i en eventuell kommande bodelning. Detta innebär att du får ta del av värdeökningen om huset går upp i värde. Hur den exakta fördelningen skulle bli går inte att veta utan mer information, men jag kan ge ett exempel.

Exempel:
A och B är gifta. De äger tillsammans ett hus som är värt 2 000 000 och står gemensamt på huslånet, som är på 1 500 000. Utom detta har A egendom till ett värde om 200 000 kr och B till 250 000 kr. A överlåter sin halva av huset på B mot att B tar över hela lånet. Resultatet blir att A har egendom till värdet 200 000 kr men inga skulder, medan B har egendom för 2 250 000 kr men skulder på 1 500 000 kr.
Några år senare sker en bodelning. Huset har gått upp i värde till 2 500 000 kr och lånet har amorterats ned till 1 000 000 kr. A har fortfarande egendom till värdet 200 000 kr, och B har 250 000 + 2 500 000 - 1 000 000 = 1 750 000 kr.
Totalt blir detta 1 750 000 + 250 000 = 2000 000 kr, och varje make skall efter bodelningen ha 1000 000 kr. För att uppnå detta måste B till A ge egendom till värdet 750 000 kr.
B får välja vilken egendom som utges, men A har fått del av värdeökningen och det faktum att lånet delvis har betalats av.

Kort sagt får du alltså även efter en överlåtelse del av husets värde om det blir en bodelning, men som synes blir din fru "kompenserad" för att hon har lånet genom att hon får behålla egendom som täcker lånet.

Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig på thommy.akesson@lawline.se.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85461)