Överlåtelse av fordran

Hej. Min make lånade ut 10.000 till en av sina vänner. Vi får inte tillbaka Dom, har jag som fru rätt att kräva skulden muntligen av honom alltså låntagaren, låntagaren säger att jag har inte med det att göra men det har jag väl då vi var(och är gifta när han lånade ut pengarna till honom.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Den som har en skuld kallas för gäldenär och den som har en fordran (dvs personen som gäldenären är skyldig pengar) kallas för borgenär. Som jag förstår din fråga är din make borgenär, och du undrar om du kan kräva in skulden hos gäldenären i hans ställe.

Som allmän regel gäller att fordringar kan överlåtas fritt. Det innebär att om person A är skyldig person B 1000 kr, så kan B ge bort eller sälja sin fordran till C för valfritt belopp, oftast till ett lägre pris än vad fordran faktiskt är värd. Det är för övrigt just detta som händer när man hamnar hos olika inkassobolag, då har det företag som ursprungligen hade en fordran överlåtit denna till ett inkassobolag som då tar över rätten att driva in skulden.

En förutsättning är givetvis att din make går med på att du tar över fordran, du kan inte så att säga kräva in skulden i hans ställe utan att han och du har avtalat om det, eftersom det är han som äger fordran. För gäldenärens del gäller alltså att hon inte kan komma med invändningar om vem som har rätt att driva in skulden, eftersom det regleras helt av borgenären och hans eventuella avtalsparter.

Hoppas att du fät svar på din fråga!

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo