Överlåtelse av enkelt skuldebrev

Hej! Om jag (gäldenär) skriver på ett enkelt skuldebrev med företag A, jag har sedan fått 3 krav från företag A men har ännu inte betalat. Det visa sig att företag A har sålt det enkla skuldebrevet till företag B, som då företag B kommer till mig och kräver 30% ränta samt dröjsmålsränta på de missade betalningarna. Har då företag B rätt till betalning av mig som gäldenär, eller måste jag inte alls betala till företag B?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid borgenärsbyte är det absolut bästa att du som gäldenär får veta att en överlåtelse har skett, alltså att det är en ny borgenär som betalningen ska ske till. Den nya borgenären, eller den gamla om inget finns särskilt föreskrivet om detta, ska meddela detta till dig. Själva meddelandet till gäldenären kallas för denuntiation, och du måste med andra ord bli denuntierad om att skuldebrevet har blivit överlåtet.

Är du i ond tro om att fordran är överlåten, alltså vet om att skuldebrevet har gått vidare till en ny borgenär eller har skälig anledning till att misstänka det kan inte gäldenären betala till den första borgenären med befriande verkan. Eftersom du i detta fall vet att skuldebrevet har gått över till en ny borgenär, B, innebär det att du är i ond tro och måste betala till B. Skulle du ändå betala till A så sker inte det med befriande verkan och B kan också kräva dig på fordran.

Hade du inte vetat om att skuldebrevet blivit överlåtet, och har inte heller någon skälig anledning att tro att den ursprungliga borgenären inte har rätt att kräva betalt, är du i god tro om överlåtelsen och kan betala med befriande verkan till A. När den andra borgenären, B, sedan mest troligt och vill ha betalt, kan du invända att betalningen redan har skett och du slipper då betala igen. B får då vända sig till A för betalning.

Det ovanstående framgår i 29 § Skuldebrevslagen.

Hur det ser ut med räntan och de 30 % som du blir krävd på är svårt för mig att säga, jag skulle i så fall behöva mer information om hur ert skuldebrev ser ut och vad den avtalade räntan är.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända till dig infolawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.


Mvh,


Cornelia NajafiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”