Överlåtelse av andel vid samägande

2017-09-29 i Fordringar
FRÅGA
Jag och mina syskon äger lika stora delar av en fastighet. Jag har för låg inkomst för att kunna betala min andel av fastighetens fasta kostnader, underhåll/reparationer etc., varför jag nu vill utträda som delägare. Mina syskon vill behålla fastigheten men anser sig i dagsläget inte ha råd att köpa ut mig. Jag undrar därför om det går att skriva ett överlåtelseavtal där jag överlåter min andel av fastigheten till mina syskon, men att köpesumman betalas vid ett senare tillfälle? Kan jag ställa som krav att köpesumman ska vara minst det dagsaktuella marknadsvärdet (utifrån en värderingsmans uppfattning), det vill säga att om luften går ur bostadsmarknaden ska jag inte ha förlorat på att jag skjuter på betalningstillfället?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Du kan absolut överlåta din andel och förslagsvis upprätta skuldebrev på andelens värderade summa. Ni kan då antingen upprätta ett skuldebrev per syskon där ni delar upp skulden i lika stora andelar, eller ett skuldebrev där ni kan skriva att de är betalningsskyldiga till lika stor del var. Om ni inte specificerar detta i skuldebrevet så blir de solidariskt ansvariga och du kommer i sådant fall kunna kräva hela summan från ett av dina syskon, de får sedan lösa uppdelningen själva.

Ni behöver inte ha ett förfallodatum på skuldebrevet. Finns inte något sådant så måste de betala när du kräver det. De kan också betala när de själva vill, om det är före tidpunkten då du begärt det, samt delbetala. Om dina syskon vill göra delbetalningar så bör ni anteckna detta på skuldebrevet eller utfärda något form av kvitto som bevis. I annat fall så finns det viss risk, vid brist på bevisning om att betalning har skett, att du kan kräva in samma belopp igen. Du kan läsa om skuldebrev här och här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95746)