Överklagande av kontrollavgift

2020-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag betalade parkering via EasyPark appen. Det var skyltat att för 1 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat via EasyPark.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utfärdande av kontrollavgift
En kontrollavgift får utfärdas av den markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Kontrollavgiften får upprättas under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Överklagan av kontrollavgift
Du har möjlighet att överklaga kontrollavgiftsfakturan om du anser att den har blivit felaktigt utfärdad. För att överklaga avgiften ska du kontakta parkeringsbolaget som har utfärdat avgiften. Bestridandet ska som utgångspunkt göras skriftligen. I din invändning behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för din invändning. I ditt fall kan du exempelvis bifoga kvittot på att du har betalat för parkeringen. Du bör också angiva registreringsnumret på din bil, namn och övriga kontaktuppgifter. Det finns i vissa fall ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill överklaga en kontrollavgift.

Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.

Huruvida du kommer att nå framgång med din överklagan är inte alldeles säkert, men du kan alltid pröva och förklara för bolaget att du faktiskt har betalat för parkeringsplatsen men enbart inte placerat p-skivan vid fönstret. Om parkeringsvillkoren har varit otydligt skyltade kan du även påpeka detta, då en kontrollavgift endast ska utfärdas såvida villkoren tydligt har framgått på den aktuella parkeringsplatsen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91320)