Överklagande av dom och överprövning av åklagares beslut, var finns rätt blankett?

2020-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Åklagaren vill inte överklaga tingsrättsdomen. Jag vill att en överåklagare tittar på en domen som jag anser vara felaktig - hur går jag till väga och vart hittar jag i s f rätt blankett?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill att en tingsrättsdom i ett brottmål ska överklagas och att åklagaren sagt att han inte tänker göra det. Det framgår inte av din fråga om du är målsägande eller annan part i målet, detta har viss betydelse för möjligheterna att få till stånd ett överklagande, jag kommer därför utgå från att du är målsägande i målet. Jag kommer även gå igenom möjligheten att begära överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga domen.

Vad säger lagen?

Regler som rör överklagande av en tingsrätts dom kan man hitta i rättegångsbalken (RB). Reglerna om överklagande utgår från att det princip bara är personer som har något med rättegången att göra som får överklaga domen, men ska även på objektiva grunder ha ett intresse av att domen ska överklagas. Man brukar tala om klagorätt samt klagointresse.

Klagorätt

Klagorätt har någon som påverkas av en dom på så sätt att han får rätt att överklaga. I brottmål har parterna (åklagaren och den misstänkte) klagorätt, och utöver parterna har även målsäganden sådan rätt enligt 20:8 RB. Är man inte en av de som har klagorätt finns det alltså ingen möjlighet att överklaga en dom från tingsrätten.

Klagointresse

Klagointresse kan något förenklat sägas att den som överklagar ha ha ett intresse av att en ny prövning kommer till stånd. Domen ska alltså rent objektivt vara till nackdel för den överklagande.

Den som överklagar ska alltså ha både klagorätt och ett klagointresse för att det ska vara möjligt att överklaga en tingsrätts dom.

Överklagande av tingsrätts dom i brottmål

Av 51:1 RB framgår att en en dom från tingsrätten ska överklagas skriftligen, den ska sedan skickas till den tingsrätt som avkunnat eller meddelat domen inom tre veckor från det att domen kom. Om överklagandet kommer in för sent kommer det avvisas (51:3 RB). Vad ett överklagande ska innehålla framgår av 51:4 RB. Det ska framgå vilken dom det är som överklagas, vilken del av domen som överklagas och vilken ändring som den överklagande vill se, anledningen till att tingsrättens dom är fel ska också anges. I många fall krävs så kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en överklagad dom, om så är fallet ska man ange varför hovrätten bör meddela prövningstillstånd i just detta fall.

Möjlighet att begära överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga domen

Det är också möjligt att begära att åklagarens beslut att inte överklaga domen ska överprövas detta enligt 7 kap RB. För att begära sådan överprövning kan du fylla i denna blankett. Observera att även för en begäran om överprövning krävs att den görs av någon som drabbas av domen på något sätt, en helt utomstående person kan alltså inte begära överprövning av en åklagares beslut,

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna att få en dom du anser är felaktig ändrad i huvudsak är överklagande eller en begäran om överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga. Det krävs att du själv har något med ärendet att göra för att kunna utnyttja dig av dessa verktyg. Blanketten för begäran om överprövande finns *här*

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1070)
2020-10-01 Hur går man vidare med en hyresgäst som inte betalar?
2020-09-30 Närvaro vid husrannsakan
2020-09-28 Vem kan polisanmäla en händelse och vem kan väcka åtal?
2020-09-28 Kan man i Sverige straffas för samma brott flera gånger?

Alla besvarade frågor (84701)