Överklagande

2020-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om gärningspersonen överklagar dom till hovrätten men väljer att dra tillbaka överklagan innan hovrätten tagit upp fallet och dom då i sin tur skriver av ärendet. Vad händer då? Blir gärningspersonen fri från sitt brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom du skriver att det är gärningspersonen som överklagat, utgår jag ifrån att tingsrätten kom fram till att gärningspersonen hade ansvar i det som åklagaren lade gärningspersonen till last. Jag antar med andra ord att tingsrättens dom var fällande. Eftersom jag antar att domen var fällande, utgår jag från att gärningspersonen överklagade antingen bedömningen i själva ansvarsfrågan, d v s om personen var skyldig till brottet, eller påföljden som tingsrätten dömde ut. Om gärningspersonen överklagade någon eller båda av dessa delar, och sedan tog tillbaka sitt överklagande ska hovrätten mycket riktigt avskriva ärendet. Det innebär att hovrätten överhuvudtaget inte har uttalat sig i ansvarsfrågan eller påföljdsfrågan och att tingsrättens bedömning fortfarande gäller. Med andra ord blir tingsrättens dom slutgiltig och kan efter överklagandetidens utgång inte ändras. Dömde tingsrätten personen för brotten blir personen alltså inte fri från ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88252)