Överklagan av parkeringsböter

2018-10-09 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag har fått en p bot för att som står " Parkerat fordon på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering"Men det finns ingen skylt om datumparkering nånstans. Jag åkte längs motorvägen från en annan kommun. Körde av motorvägen och en bit till, in på ett bostadsområde. Men ingenstans finns det någon skylt. Jag är på besök i denna kommun så är väldigt uppmärksam på vilka skyltar jag passerar. Har även åkt tillbaka samma väg för att se om jag råkat missa någon skylt. Men icke.Kan jag överklaga, och i så fall hur ska jag skriva en sådan?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Parkeringsböter regleras i Lag om felparkeringsavgift och det är först och främst värt att nämna att även om du vill överklaga måste du betala parkeringsbotsbeloppet först enligt 9 § i samma lag.

Hur överklagar man en parkeringsbot?

Om du anser att du blivit felaktigt tilldelad en parkeringsbot har du rätt till överklagan enligt 8 § Lagen om felparkeringsavgift. Detta gör du hos Polismyndigheten. Anmälan ska ske skriftligen och du ska i din anmälan ange grunderna till din överklagan, alltså berätta varför du anser att parkeringsboten var felaktig enligt 9 § i samma lag. Bevisning behövs också, t.ex. en bild på just den gatan du parkerade på eller möjligtvis en video när du filmar hela vägen fram tills där du parkerade. På något vis helt enkelt bevisa och styrka ditt argument och din talan.

Viktigt! Anmälan om överklagan måste ha kommit in till Polismyndigheten senast sex månader efter att du har betalt parkeringsboten. Efter det finns det ingen möjlighet att överklaga. Detta följer av 9 § tredje stycket i samma lag som ovanstående.

Vad händer efter att du överklagat?

När anmälan kommit in till Polismyndigheten startar myndigheten den utredning som behövs i just ditt fall. När utredningen är avslutad meddelar Polismyndigheten beslutet, antingen anser de att det har blivit något fel och parkeringsboten tas bort eller kommer den att bestå enligt 9 § andra stycket, Lagen om felparkeringsavgift.

Sammanfattning

Betala först din parkeringsbot och överklaga sedan till Polismyndigheten där du måste bevisa att parkeringsboten i så fall har blivit felaktigt utdelad. Polismyndigheten utreder och kommer sedan att meddela om boten ska bestå eller tas bort. Om den tas bort kommer du att få tillbaka dina pengar.

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77164)