Överklagan av Parkeringsavgift

Fick en p-Bot när jag ställde min bil på vår uppfart med 2 hjul på trottoaren för att kroka på släpkärran (går inte utan att ha hjul på trottoaren) och var tvungen att gå in i 10 minuter. Kan jag överklaga detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill veta om det är möjligt att överklaga en parkeringsanmärkning av detta slag. Jag kommer därför att redogöra för hur man ska gå tillväga för att överklaga en "P-bot" som det även kallas.

En felparkeringsavgift får du ifall fordonet är parkerat fel på gatumark. Ägaren får ansöka om rättelse hos polismyndigheten till en början. Ifall ansökan ej bifallas kan man gå vidare och överklaga parkeringsavgiften (8 § lag om felparkeringsavgift). Ägaren av fordonet får då till Polismyndigheten skriftligen anmäla att denne bestrider betalningsansvaret. I anmälan ska ägaren ange de omständigheter som denne grundar sitt bestridande på, samt vilken bevisning som åberopas (9 § jfr).

Värt att nämna är att oavsett om din överklagan beviljas eller inte så måste du betala avgiften inom föreskriven tid (7 § jfr). Ifall överklagande bifalls kommer felparkeringsavgiften att återbetalas (15 § jfr). I händelse av att polismyndigheten inte bifaller din överklagan kan du gå vidare med ärendet till tingsrätten (10 § andra stycket jfr).

Bestridande av en parkeringsanmärkning görs här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”