FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/11/2019

Överklaga tingsrättens dom till hovrätten

hej:

jag fick före två år en brott rattfylleri och 150 dagsböter .

kan man göra nånting och blir av med dagsböter?

mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline!

Hur man överklagar tingsrättens dom till hovrätten

Om du inte är nöjd med tingsrättens dom så kan du överklaga domen till hovrätten. Det ska framgå av en bilaga till domen hur du ska göra för att överklaga och när sista dagen är för dig att överklaga. Utgångspunkten är att överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades (51 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Överklagandet ska innehålla uppgifter om (51 kap. 4 § Rättegångsbalken):

- domen som överklagas

- vad du vill att hovrätten ska ändra i domen

- varför tingsrättens dom är oriktig

- omständigheter till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas

- bevis som du vill åberopa och vad bevisen styrkar

Jag har förstått din fråga som att du fick domen för två år sedan. Detta innebär att det är för sent att överklaga eftersom det har gått mer än tre veckor sedan domen meddelades. Om det har gått två år sedan du fick domen föreligger det inte heller någon möjlighet till resning, som innebär att domstolen tar upp fallet på nytt fastän det är för sent att överklaga. Du kan exempelvis ansöka om resning i hovrätten om det har kommit fram nya uppgifter, t.ex. nya bevis som tidigare inte varit känt och som skulle kunna ändra utgången i målet (58 kap. 2 § Rättegångsbalken).

Eftersom huvudregeln är att ansökan om resning måste göras inom ett år från det att du fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på så tidsfristen därmed passerats (58 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken).

Sammanfattningsvis är det för sent i ditt fall att överklaga eller ansöka om resning. Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Om du har några fler frågor är du välkommen att skriva i kommentarsfältet, alternativt skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”