Överklaga till förvaltningsrätt

Mitt körkort har varit återkallat under ett års tid beroende på påvisad drograttfylla vid två tillfällen, efter det har jag genomgått först sex månaders oplanerad provtagning för att påvisa drogfrihet. Fick efter detta tillbaka mitt körkort med villkor om att jag skulle lämna prover under 6 månader till. Denna har genomförts helt enligt kallelserna jag fått och redovisning av provtagningsresultat inklusive läkarintyg är utan anmärkning, detta är redovisat till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har nu ålagt mig fortsatt provtagning i ytterligare ett år vilket jag vill överklaga då jag anser att den provtagning jag genomgått är tillräcklig för att påvisa drogfrihet.

Det har gått 4 år sedan tiden för förseelserna och jag anser att orsaken till stor del kan hänföras till omognad. Mitt sociala liv ser också helt annorlunda ut idag, fast anställning och ett samboförhållande.

Ökar mina chanser att beslutet ändras om jag tar juridisk hjälp för att sammanställa överklagan?

Finns det fler instanser att överklaga till eller blir beslutet av överklagan det som kommer att gälla?

Lawline svarar

Tack för din fråga till lawline,

Om du anser att Transportstyrelsens beslut är felaktigt kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Läs mer om hur processen går till här: http://www.domstol.se/myndighetsbeslut/mal-i-forvaltningsdomstol/korkort/#sthash.AFQDHrYK.dpuf.Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning